Élettan 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 70 óra

gyakorlat: 42 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 112 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-ET2-T
 • 8 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-NAN-T egyidejű felvétel , OFA-ET1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 250 fő

Tematika

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet működésének jobb megértésére lesznek képesek.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A hipotalamo-hipofízeális rendszer. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 2. A neurohipofizis. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 3. A növekedési hormon és prolaktin. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 4. A szteroid hormonok szintézise és lebontása. A mellékvesekéreg működése. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 5. Glükokortikoidok hatása. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 6. A mellékvese velő és a stressz élettani mechanizmusai. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 7. A női nemi működés szabályozása. - Dr. Koppán Miklós Endre
 • 8. Terhesség. - Dr. Koppán Miklós Endre
 • 9. Szülés és szoptatás. - Dr. Koppán Miklós Endre
 • 10. Férfi nemi működések. Erekció, ejakuláció, koitusz. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 11. A szexuális magatartás szabályozása. - Dr. Hernádi István
 • 12. Pubertás, klimaktérium. - Dr. Ábrahám István Miklós
 • 13. Pajzsmirigy I. - Dr. Környei József László
 • 14. Pajzsmirigy II. - Dr. Környei József László
 • 15. A kalcium homeosztázis szabályozása. - Dr. Környei József László
 • 16. A hasnyálmirigy belső szekréciós működése. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 17. Táplálékfelvétel és anyagcsere hormonális szabályozása. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 18. A zsírszövet működése. A testtömeg szabályozás alapjai. - Dr. Molnár Gergő Attila
 • 19. Cukorbetegség és elhízás. - Dr. Molnár Gergő Attila
 • 20. Egyedfejlődés és öregedés élettana. - Dr. Környei József László
 • 21. Bevezetés az idegrendszer élettanába, általános jellemzők. - Dr. Buzás Péter
 • 22. A gerincvelő működése I. - Dr. Kóbor Péter
 • 23. A gerincvelő működése II. - Dr. Kóbor Péter
 • 24. A spinális shock. - Péliné Dr. Kovács Anita
 • 25. Decerebrációs rigiditás. - Péliné Dr. Kovács Anita
 • 26. Poszturális koordináció, felállás. - Dr. Kertes Erika
 • 27. Lokomoció. - Dr. Kertes Erika
 • 28. Az extrapiramidális rendszer I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 29. Az extrapiramidális rendszer II. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 30. A labyrinthus működése. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 31. A kisagy működése I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 32. A kisagy működése II. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 33. Kortikális motoros működések és a piramis-rendszer. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 34. Szomesztéziás mechanizmusok. Szomatotopiák. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 35. A thalamus és az érzőkéreg élettana. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 36. A fájdalom élettana, ópiáterg mechanizmusok. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 37. Optika. A szem törőközegeinek hibái. - Dr. Jandó Gábor
 • 38. Retinális mechanizmusok. - Dr. Jandó Gábor
 • 39. Látópályák, középagyi mechanizmusok. - Dr. Jandó Gábor
 • 40. A látás centrális mechanizmusai. - Dr. Jandó Gábor
 • 41. Szemmozgások. - Dr. Jandó Gábor
 • 42. A hallószerv élettana I. - Dr. Pytel József
 • 43. A hallószerv élettana II. - Dr. Pytel József
 • 44. A hallás központi idegrendszeri mechanizmusai. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 45. Kémiai ingermodalitások I. Szaglás. - Dr. Petykó Zoltán
 • 46. Kémiai ingermodalitások II. Ízérzés. - Dr. Környei József László
 • 47. Electroencephalographia. - Dr. Hernádi István
 • 48. A kiváltott potenciál technika és klinikai jelentősége. - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 49. Az alvás- ébrenlét szabályozása I. - Dr. Hernádi István
 • 50. Az alvás- ébrenlét szabályozása II. - Dr. Hernádi István
 • 51. Biológiai ritmusok szabályozása. - Dr. Varga Csaba
 • 52. Klinikai érdekességek: Alvásvizsgálat, alvászavarok. - Dr. Faludi Béla
 • 53. A vegetatív működések agytörzsi szabályozása. - Dr. László Kristóf
 • 54. A diencephalon (hypothalamus) szerepe a motoros, vegetatív és hormonális szabályozásban. - Dr. László Kristóf
 • 55. Az éhség és szomjúság központi idegrendszeri szabályozása. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 56. Motivációs mechanizmusok. Homeosztatikus hajtóerők. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 57. A limbikus rendszer struktúrái és kapcsolatai. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 58. A limbikus rendszer szerepe a motiváció szabályozásában. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 59. Az emóciók központi idegrendszeri mechanizmusai. - Dr. Kertes Erika
 • 60. Monoamin rendszerek a központi idegrendszerben. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 61. Monoamin rendszerek működésének jelentősége fiziológiás és patológiás folyamatokban. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 62. A tanulás idegrendszeri alapjai. - Dr. László Kristóf
 • 63. A memória idegrendszeri alapjai. - Dr. László Kristóf
 • 64. A tanulás és memória celluláris mechanizmusai. - Dr. Varga Csaba
 • 65. Klinikai érdekességek: Memóriazavarok neuropatológiája. - Dr. Seress László Antal
 • 66. Plaszticitás az élet során: a fejlődésneurológia és a geriátria idegélettana. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 67. A frontális kéreg működése. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 68. A parieto-temporalis kéreg működése. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 69. Féltekei dominancia. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 70. A beszéd idegélettani mechanizmusai. Beszédzavarok. - Dr. Lénárd László Csaba

Gyakorlatok

 • 1. A vese működés vizsgálata: a vizelet vizsgálata.
 • 2. A vese működés vizsgálata:a vizelet vizsgálata.
 • 3. Szeminárium: A renális clearance számítása.
 • 4. Az energiaforgalom mérése emberen.
 • 5. Az energiaforgalom mérése emberen.
 • 6. Az energiaforgalom mérése patkányban.
 • 7. Endokrinológia: a szénhidrátanyagcsere vizsgálata.
 • 8. Endokrinológia: a szénhidrátanyagcsere vizsgálata.
 • 9. Endokrinológia: a szénhidrátanyagcsere vizsgálata.
 • 10. Endokrinológia: a gonádrendszer vizsgálata Terhességi próbák.
 • 11. Endokrinológia: a gonádrendszer vizsgálata Terhességi próbák.
 • 12. Endokrinológia: a hormonális szabályozás összefoglalása
 • 13. Szeminárium: Idegélettani alapjelenségek.
 • 14. Szeminárium: Idegélettani alapjelenségek.
 • 15. Idegélettani alapjelenségek vizsgálata szimulációs program segítségével.
 • 16. A perifériás idegrendszer vizsgálata ideg preparátumon.
 • 17. A perifériás idegrendszer vizsgálata ideg preparátumon.
 • 18. A perifériás idegrendszer vizsgálata ideg preparátumon.
 • 19. A perifériás idegrendszer vizsgálata emberen: ingerküszöb, chronaxia, rheobázis.
 • 20. A perifériás idegrendszer vizsgálata emberen: ingerküszöb, chronaxia, rheobázis.
 • 21. A perifériás idegrendszer vizsgálata emberen: az idegingerület vezetési sebessége.
 • 22. Reflexek vizsgálata emberen.
 • 23. A szomatoszenzoros rendszer vizsgálata emberen.
 • 24. Reakcióidő, cselekvési idő mérése emberen.
 • 25. A sztereotaxikus agyműtét.
 • 26. A sztereotaxikus agyműtét.
 • 27. A sztereotaxikus agyműtét.
 • 28. Érzékszervi vizsgálatok: Látás I.
 • 29. Érzékszervi vizsgálatok: Látás I.
 • 30. Érzékszervi vizsgálatok: Látás I.
 • 31. Érzékszervi vizsgálatok: Látás II.
 • 32. Érzékszervi vizsgálatok: Látás II.
 • 33. Érzékszervi vizsgálatok: Látás II.
 • 34. Érzékszervi vizsgálatok: Szaglás és ízlelés
 • 35. Érzékszervi vizsgálatok: Szaglás és ízlelés
 • 36. Érzékszervi vizsgálatok: a hallás és a vesztibuláris rendszer vizsgálata
 • 37. Elektroenkefalográfia.
 • 38. Elektroenkefalográfia.
 • 39. Elektroenkefalográfia.
 • 40. Élettan gyakorlatok megbeszélése.
 • 41. Élettan gyakorlatok megbeszélése és szóbeli beszámoló.
 • 42. Élettan gyakorlatok megbeszélése és szóbeli beszámoló.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina), 8. javított és bővített kiadás (2019)

Saját oktatási anyag

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni.
A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni.
A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) olvashatók.

Jegyzet

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani gyakorlatok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2019
PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani gyakorlatos feladatlapok 2, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2019

Ajánlott irodalom

Fonyó A.: Élettan gyógyszerészhallgatók részére (Medicina), 5. átdolgozott, bővített kiadás (2015)
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology (Elsevier), 13th ed. (2015)
Kandel, Schwartz, Jessel, Siegelbaum, Hudspeth: Principles of Neural Sciences, 5th ed. (2012)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt a 11. héten, pénteken 16:00 időpontban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak.

Vizsgakérdések

Elméleti vizsgakérdés témák
1. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk.
2. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban.
3. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban.
4. A vörösvérsejtek tulajdonságai.
5. A fehérvérsejtek tulajdonságai.
6. Thrombocyták élettani jelentősége.
7. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom.
8. A véralvadás előfázisainak folyamatai.
9. Véralvadás.
10. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok.
11. A vér pH szabályozása.
12. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer.
13. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban.
14. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben.
15. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok.
16. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben.
17. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése.
18. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG).
19. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai.
20. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény)
21. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvény.
22. A Starling-féle szív-tüdő készítmény.
23. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők.
24. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai.
25. A capilláris - keringés jellegzetességei.
26. A nyirokkeringés jellegzetességei.
27. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre.
28. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben.
29. A coronaria-keringés.
30. Az agyi keringés. A vér - agy gát.
31. A splanchnicus terület keringése.
32. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése.
33. A szívműködés idegi szabályozása.
34. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése.
35. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása.
36. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában.
37. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában.
38. A vérkeringés reflex-szabályozása.
39. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok.
40. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek).
41. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói.
42. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben.
43. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai.
44. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek.
45. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis.
46. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség.
47. Nyál, nyálelválasztás.
48. A gyomornedv elválasztás szabályozása.
49. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők.
50. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása.
51. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése.
52. A vékonybél és a vastagbél működése.
53. A szénhidrátok emésztésének folyamata.
54. A zsírok emésztésének folyamata.
55. A fehérjék emésztésének folyamata.
56. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma.
57. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens.
58. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe.
59. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei.
60. A vese koncentráló és hígító működése.
61. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők.
62. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők.
63. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői.
64. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak.
65. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet.
66. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia.
67. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten.
68. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten.
69. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai.
70. A hormonok hatásának mechanizmusai: (Receptorok, sejten belüli hírvivők: cAMP, Ca2+ és diacilglycerol, protein kinázok)
71. Hormonális szabályozás mechanizmusai. Negatív és pozitív feedback szabályozás az endokrin rendszerben.
72. A hypophysis elülső lebeny endokrinológiai szerepe, regulációja és hibás működésének következményei.
73. A növekedési hormon szekréció zavarának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Somatomedinek.
74. A pajzsmirigy eltávolításának tünetei fejlődő és felnőtt szervezetben. Golyvakeltők.
75. A pajzsmirigy hormonok szintézise és a hormon szekréció szabályozásában szerepet játszó tényezők. A szervezet jódforgalma.
76. A női nemi ciklus alatt lejátszódó endocrinológiai változások.
77. A terhesség alatt lejátszódó endocrinológiai események. A placenta és a foetoplacentaris egység.
78. A laktáció kialakulásáért, fenntartásáért felelős endocrinológiai tényezők.
79. Az erectio és ejaculatio mechanizmusai. A coitus.
80. A here, mellékhere, ondóhólyag és a prostata működése.
81. A szexuális magatartás szabályozása. Az anyai magatartás.
82. Pubertás és climax.
83. Vasopressin és oxytocin. ANH (szívhormon) endocrinológiai szerepe.
84. Prostaglandinok hatásai.
85. A pancreas belső szekréciós működése.
86. Az insulin szekréció elégtelenségének (diabetes mellitus) főbb jellemzői. Insulin szerepe a szervezetben folyó anyagcsere folyamatok szabályozásában.
87. A szénhidrát anyagcsere hormonális regulációja.
88. A calcium és phosphor anyagcsere hormonális szabályozása.
89. A mellékvesekéreg működésének szabályozása, a hypophysis-mellékvesekéreg tengely. Stressz és általános adaptációs szindróma.
90. A mellékvesekéreg hormonok hatása az elektrolit- és vízforgalomra.
91. A glucocorticoidok hatásai.
92. Mellékvesekéreg hypo- és hyperfunkciója emberben. A mellékvesekéreg adrogénjeinek és oestrogénjeinek hatásai.
93. A mellékvesevelő hormonok hatásai. A sympatho-adrenális rendszer jelentősége.
94. Az egyedfejlődés és az öregedés élettana.
95. Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben.
96. Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben.
97. A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége.
98. Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia).
99. Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése.
100. A neuromusculáris junkció működése.
101. Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése.
102. Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai.
103. Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai.
104. A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP.
105. Myotaticus reflex. Gamma motoneuronok.
106. A motoros egység. Az izomösszehúzódás erejének centrális szabályozása.
107. A mechanoreceptorok fajtái és szerepe a mozgás szabályozásában.
108. A bőr tapintó és nyomásérzékelői, szerepük a környezet megismerésében.
109. A gerincvelő és az agytörzs szomatoszenzoros mechanizmusai.
110. A fájdalomérzékelés centrális és perifériás összetevői.
111. A fájdalomérzés és a fájdalmi reakciók descendens szűrése.
112. Ismertesse a thalamocorticális kapcsolatok jelentőségét és az érzőkéreg működését.
113. Ismertesse az elektroenkefalográfia (EEG), valamint az agyi kiváltott potenciál technika jelentőségét.
114. Az alvás idegi mechanizmusai: szomatikus, vegetatív és elektromos kísérőjelenségei. A formatio reticularis szerepe az alvás - ébrenlét szabályozásában.
115. A diencephalon (hypothalamus) szerepe a motoros, vegetatív és hormonális szabályozási funkciókban.
116. Az éhség és szomjúság mechanizmusai. A táplálékfelvétel és folyadékfelvétel központi idegrendszeri szabályozása.
117. A lokomoció központi idegrendszeri mechanizmusai.
118. A decerebrációs rigiditás és spinalis shock (tünetek és mechanizmus).
119. Posturalis és felállási reakciók lokalizációja és mechanizmusa a gerincvelőben, az agytörzsben, és az agykéregben.
120. Az extrapyramidális rendszer struktúrái és működésének jelentősége.
121. A különböző extrapyramidális struktúrák sérülését követő tünetegyüttesek. Neurotranszmitterek szerepe az extrapyramidális működésben.
122. A cerebellum működésének jelentősége.
123. A cerebellaris kéreg elemi működési sajátságai.
124. A vestibularis rendszer szerkezete és működése.
125. A vegetatív idegrendszer működésének általános jellemzése, vegetatív tónus, vegetatív reflexek.
126. A vegetatív idegek kémiai mediátor anyagai. Adrenerg, cholinerg, és opioid receptorok.
127. A limbicus rendszer struktúrái, kapcsolatai és funkcionális jelentősége.
128. A motoros kéreg működésének jelentősége és sérüléseit követő tünetek.
129. A corticospinalis (pyramispálya) rendszer. A pyramispálya és a periferiás motoneuron sérülésének következményei.
130. Mit nevezünk drive-nak, motivációnak és milyen idegrendszer struktúrák felelősek az integrációjukért; Reticularis aktivációs rendszer.
131. Az emóciók alapvető jelenségei és feltételezett idegrendszeri mechanizmusai.
132. A klasszikus (pavlovi) feltételes reflex és az instrumentális (operáns) válasz. A megerősítés fogalma és mechanizmusa.
133. Elektromos és kémiai öningerlés. Jutalmazó (pozitív) és büntető (negatív) megerősítés. A tanulás legegyszerűbb formái. A kondicionálási folyamatok korlátai és kivételes esetei.
134. Az emléknyomképződés folyamata, főbb szakaszai, mechanizmusaik. Memóriazavarok.
135. Cerebralis dominancia, az agyféltekék aszimmetriája. Hasított-agy (split-brain) vizsgálatok.
136. Parietális és temporális asszociációs (intrinsic) kéregterületek funkcionális jelentősége (apraxiák, agnóziák).
137. A beszéd idegélettani mechanizmusai.
138. A frontalis lebeny élettana (prefrontalis intrinsic area).
139. A temporalis lebeny élettana (Kluver-Bucy szindróma).
140. Agyi monoaminergiás rendszerek jelentősége.
141. A hallás perifériás mechanizmusai (légvezetés, csontvezetés, külső és középfül, Corti-szerv).
142. A hallás centrális mechanizmusai, a hangérzet pszichofizikai jellemzői.
143. A szem, mint optikai rendszer.
144. Retinalis mechanizmusok.
145. A látás központi idegrendszeri mechanizmusa (retina, látópályák, látókéreg).
146. Szín- és térlátás.
147. A szaglás perifériás és centrális mechanizmusai.
148. Az ízlelés perifériás és centrális mechanizmusai.
149. Plaszticitás az idegrendszerben. A szenzoros depriváció következményei a látókéregben. Kritikus érési periódusok. Az idegrendszer öregedése. Transzplantáció.

Gyakorlatos beszámoló kérdései:

1 A vizelet mennyisége, fajsúlya és pH-ja
2 A glükózuria okai, kimutatása
3 Vizelet üledék vizsgálata és az eredmények értelmezése
4 Fehérje és genny a vizeletben: okai, kimutatásuk
5 Az energiaforgalom mérése emberen
6 Oxigén fogyasztás mérése patkányon
7 A vércukorszint mérése
8 Az éhgyomri vércukorszint. Orális glükóz tolerancia teszt
9 Ösztrusz ciklus vizsgálata patkányon
10 Terhességi reakciók: Latex próba, Tesztcsík
11 Ingerküszöb, chronaxia és reobázis mérése ideg preparátumon
12 Az összetett akciós potenciál, szummáció vizsgálata ideg preparátumon
13 A refrakter idő mérése ideg preparátumon
14 Elektrotónus vizsgálata
15 Poláris ingerület jelenségének vizsgálata
16 Pflüger féle rángási szabályok
17 Ingerküszöb, chronaxia és rheobázis mérése emberen. A motoros pont lokalizációja.
18 Az idegingerület terjedési sebességének mérése emberen
19 Az ideg-izom preparátum. Az ideg-izom preparátum direkt és indirekt ingerlése
20 Curare hatás vizsgálata ideg-izom preparátumon
21 Reflextónus (Brondgeest-tünet). Bell-Magendie szabály.
22 Spinalis reflexek. Reflexvizsgálatok emberen
23 Szomatoszenzoros rendszer vizsgálata (tapintás-, hő-, fájdalomérzékelés)
24 Reakcióidő, cselekvési idő mérése emberen
25 A sztereotaxikus műtéti eljárás menete
26 A sztereotaxikus műtét alkalmazási területei az idegtudományban és az idegsebészetben
27 Látásélesség vizsgálata
28 Refrakciós hibák korrigálása
29 Akkomodáció vizsgálata
30 Színtévesztés vizsgálata
31 A térlátás vizsgálata, Fúziós frekvencia vizsgálata
32 Kontrasztjelenségek vizsgálata, utóképek, színkeverés
33 Astigmia vizsgálata keratoszkóppal és Javal-Schiötz oftalmométerrel
34 Vizsgálatok szemtükörrel
35 Pupilla reakció vizsgálata.
36 Látótér meghatározása periméterrel
37 Audiometria
38 Lég- és csontvezetés vizsgálata (tájékozódó hallásvizsgálat)
39 Dobhártya vizsgálata
40 Orrtükrözés, Laringoszkópia
41 Ízérzés és szaglás vizsgálata
42 Egyensúlyozás vizsgálata
43 EEG (A vizsgálat módja, az EEG hullámok fajtái és jellemzőik)
44 A fiziológiás EEG jellemzői ébrenlét és alvás alatt

A szigorlati tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége.

Vizsgáztatók

 • Dr. Buzás Péter
 • Dr. Jandó Gábor
 • Dr. Karádi Zoltán
 • Dr. Környei József László
 • Dr. Lénárd László Csaba
 • Dr. Vértes Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pál József
 • Mintál Kitti