Élettan 1. fogorvos szakos hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-EF1-T
 • 5 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BZ2-T teljesített , OFA-MF2-T teljesített , OFA-BEF-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 220 fő

Tematika

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet működésének jobb megértésére lesznek képesek.

Előadások

 • 1. Bevezetés. Homeosztatikus szabályozások alapelvei. - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 2. Celluláris transzportfolyamatok. Humorális szabályozási mechanizmusok. - Dr. Tóth Attila
 • 3. Az ingerület membránjelenségei: egyensúlyi potenciál, elektrotónusos potenciál és akciós potenciál. - Dr. Varga Csaba
 • 4. A szinapszisok elektrofizilógiája és neurokémiája. - Dr. Varga Csaba
 • 5. A neuromusculáris junctio működése. A motoros egység működésének szabályozása. - Dr. Varga Csaba
 • 6. Az izomműködés molekuláris mechanizmusa. Az izomműködés mechanikája, energetikája, hőtermelése. - Dr. Környei József László
 • 7. Az izomműködés elektromos jelenségei, izomtónus, fáradás. A simaizom működése. - Dr. Környei József László
 • 8. A szenzoros neuronok működése. - Dr. Ernszt Dávid
 • 9. A vegetatív idegrendszer működése. - Sziládiné Dr. Fusz Katalin
 • 10. Folyadékterek. A vér. - Marosné Dr. Berta Beáta
 • 11. A vér anorganikus és organikus alkotórészeinek jelentősége. - Dr. Kertes Erika
 • 12. Fehérvérsejtek élettani szerepe. - Dr. Kertes Erika
 • 13. Vörösvértestek. Hemoglobin. Vasforgalom. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 14. Thrombocyták. Véralvadás. - Dr. Szabó István
 • 15. Vércsoportrendszerek. - Dr. Szabó István
 • 16. Szívciklus. Ingerületképződés, ingerületvezetés. - Dr. Környei József László
 • 17. Elektrokardiogram. - Dr. Gálosi Rita
 • 18. Nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben. Szívhangok. - Dr. Környei József László
 • 19. Perctérfogat. A szív munkája. Vérnyomás, pulzus. - Dr. Környei József László
 • 20. Hemodinamikai alapfogalmak. - Dr. Kóbor Péter
 • 21. Kapilláris-keringés. Vénás-keringés. Nyirokkeringés. - Dr. Kóbor Péter
 • 22. Kisvérköri keringés. A máj, bőr és az izom keringése. - Dr. Kóbor Péter
 • 23. Agyi keringés. Koronária keringés. - Dr. Kóbor Péter
 • 24. A szív-érrendszer lokális, idegi és humorális szabályozása. - Dr. László Kristóf
 • 25. A légzés mechanikája. Mellűri nyomásváltozások. Compliance. Tüdővolumenek, kapacitások. A légutak funkciói. - Dr. Környei József László
 • 26. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben. O2 és CO2 transzport, pH reguláció. - Dr. Környei József László
 • 27. A légzés kémiai szabályozása. A légzésszabályozás idegrendszeri mechanizmusai. Akklimatizáció. - Dr. Pál József
 • 28. A gastrointestinális tractus. A száj emésztési folyamatai. A gyomor emésztési folyamatai. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 29. Duodenum és epehólyag. Emésztés és felszívódás a vékonybélben. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 30. A májműködés élettana. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 31. A vastagbél szerepe. Székletképződés és ürítés. - Dr. Ollmann Tamás
 • 32. Az emésztőtraktus működését szabályozó humorális és idegi tényezők. - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 33. Energiaforgalom. Metabolizmus. - Dr. Kertes Erika
 • 34. A helyes táplálkozás alapelvei. Vitaminok. - Péliné Dr. Kovács Anita
 • 35. Testhőmérséklet. Láz. - Dr. Kertes Erika
 • 36. A testhőmérséklet perifériás és központi szabályozása. - Dr. Kertes Erika
 • 37. A glomerulus működése. A vese vérátáramlása. -
 • 38. A GFR és RBF szabályozása. A veseműködés kvantitatív jellemzése. -
 • 39. Tubularis folyamatok. - Dr. László Kristóf
 • 40. Koncentrálás-hígítás. Ozmoreguláció. - Dr. László Kristóf
 • 41. Volumenreguláció. A renin-angitonzin rendszer. A vizeletürítés mechanizmusa. - Dr. László Kristóf
 • 42. A szervezet pH szabályozása. - Péliné Dr. Kovács Anita

Gyakorlatok

 • 1. Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok.
 • 2. Bevezetés: celluláris transzportfolyamatok, membránpotenciál; akciós potenciál; neuromusculáris junctio
 • 3. Az izommükődés vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével
 • 4. A fáradás vizsgálata emberen. Elektromiográfia
 • 5. A vér vizsgálata I.
 • 6. A vér vizsgálata I.
 • 7. A vér vizsgálata II.
 • 8. A vér vizsgálata II.
 • 9. A vér vizsgálata III.
 • 10. A vér vizsgálata III.
 • 11. A vér élettana.
 • 12. A vér élettana. Beszámoló.
 • 13. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 14. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 15. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 16. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 17. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 18. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 19. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 20. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 21. A szív és a keringés élettana.
 • 22. A szív és a keringés élettana. Beszámoló.
 • 23. A légzés vizsgálata.
 • 24. A légzés vizsgálata.
 • 25. Az emésztés vizsgálata.
 • 26. Az emésztés vizsgálata. Beszámoló.
 • 27. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.
 • 28. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fonyó A. - Geiszt M.: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina), 8. javított és bővített kiadás, 2019.

Saját oktatási anyag

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni.
A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni.
A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) olvashatók.

Jegyzet

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2021
PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2021

Ajánlott irodalom

Thomas M. Jessell Steven A. Siegelbaum: Principles of Neural Science, Sixth Edition, 2021, ISBN: 9781259642234 (McGraw-Hill)
Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) 14th Edition by John E. Hall PhD, Michael E. Hall MD MSc. (2020)
Kim Barrett, Susan Barman, Jason Yuan, Heddwen Brooks Ganong's Review of Medical Physiology, McGraw-Hill Education 26th Edition (2019)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két írásbeli teszt a szemeszter során, ahol bónusz pontok gyűjthetők. A szemeszter aláírásának feltétele a 14. heti gyakorlatos beszámoló teljesítése, melynek időpontja a rendes heti gyakorlat időpontjára esik. A nem megfelelteknek még egy alkalmat biztosítunk. A félévközi teszt során bónusz pontot szerzett hallgatók mentesülnek a 14. heti szóbeli gyakorlatos beszámoló alól. A gyakorlatos beszámoló során egy további kérdést kapnak azok a hallgatók, akiknek a hiányzása gyakorlatok során a 15 %-ot meghaladta, de nem érte el a 25 %-ot.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak.

Vizsgakérdések

Elméleti vizsga tématikája:

1. Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai
2. Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai
3. A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP
4. A neuromusculáris junkció működése
5. Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése
6. Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben
7. Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben
8. A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége
9. Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia)
10. Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése
11. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk
12. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban
13. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban
14. A vörösvérsejtek tulajdonságai
15. A fehérvérsejtek tulajdonságai
16. Thrombocyták élettani jelentőség.
17. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom
18. A véralvadás előfázisainak folyamatai
19. Véralvadás
20. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok
21. A vér pH szabályozása
22. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer
23. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban
24. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben
25. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok
26. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben
27. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése
28. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG)
29. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai
30. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény)
31. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvénye
32. A Starling-féle szív-tüdő készítmény
33. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők
34. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai
35. A kapilláris - keringés jellegzetességei
36. A nyirokkeringés jellegzetességei
37. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre
38. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben
39. A coronaria-keringés
40. Az agyi keringés. A vér - agy gát
41. A splanchnicus terület keringése
42. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése
43. A szívműködés idegi szabályozása
44. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése
45. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása
46. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában
47. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában
48. A vérkeringés reflex-szabályozása
49. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok
50. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek)
51. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói
52. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben
53. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai
54. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek
55. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis
56. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség
57. Nyál, nyálelválasztás
58. A gyomornedv elválasztás szabályozása
59. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők
60. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása
61. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése
62. A vékonybél és a vastagbél működése
63. A szénhidrátok emésztésének folyamata
64. A zsírok emésztésének folyamata
65. A fehérjék emésztésének folyamata
66. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői
67. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak
68. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet
69. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia
70. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
71. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
72. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai
73. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma
74. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens
75. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe
76. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei
77. A vese koncentráló és hígító működése
78. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők
79. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők

Gyakorlatos beszámoló kérdései:

1. Élettani mérőállomások és kezelésük
2. Ideg-izom preparátum. Egyes rángások vizsgálata, szuperpozíció, inkomplett és komplett tetanusz. Curare hatás vizsgálata ideg-izom preparátumon
3. Megterhelés és fáradás hatása az izomkontrakcióra
4. Elektromiográfia emberen
5. A simaizom kontrakció és szabályozása
6. Hematokrit
7. Vvs-szám meghatározása
8. Fehérvérsejtszám meghatározása
9. Kvalitatív vérkép
10. Ozmózisos rezisztencia meghatározása
11. Hemoglobin koncentráció meghatározása
12. MCV, MCH, MCHC értékek
13. Vérzési idő
14. Alvadási idő
15. Protrombin-idő
16. AB0 és Rh vércsoportok meghatározása
17. A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ; Thermikus ingerek hatása szíven
18. A szív elektromos ingerlése és az extrasystole kiváltása
19. A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata Stannius ligatúrákkal
20. A summatio jelensége; Bowditch "minden vagy semmi" törvénye
21. Ionhatás vizsgálata izolált szíven
22. Adrenalin és acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven
23. Elektrokardiográfia (EKG): A végtagi és mellkasi elvezetések készítése és a normál EKG görbe
24. A pulzus vizsgálata
25. Vérnyomás mérése emberen
26. Terheléses próbák, fizikai erőnléti index
27. A vérnyomás direkt mérése macskán: A regisztrált vérnyomás ciklikus ingadozásai
28. A vérnyomás direkt mérése macskán: Az adrenalin, az acetilkolin és a n. vagus ingerlés hatásának vizsgálata
29. Légzési nyomás és térfogat változások: Donders modell
30. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: Légzési térfogatok, kapacitások
31. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: Dinamikus paraméterek
32. A nyál vizsgálata: pH, alfa-amiláz vizsgálata
33. Gyomornedv vizsgálata: BAO, MAO, PAO meghatározása
34. Széklet vizsgálata: Vér kimutatása


A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége.

Vizsgáztatók

 • Dr. Buzás Péter
 • Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • Dr. Gálosi Rita
 • Dr. Jandó Gábor
 • Dr. Kenyeresné Dr. Kállai Veronika
 • Dr. Kertes Erika
 • Dr. Kóbor Péter
 • Dr. Környei József László
 • Dr. Kövesdi Erzsébet
 • Dr. László Bettina Réka
 • Dr. László Kristóf
 • Dr. Lengyel Ferenc
 • Dr. Ollmann Tamás
 • Dr. Pál József
 • Dr. Péczely László Zoltán
 • Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • Dr. Szabó István
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Vértes Zsuzsanna
 • Dr. Zelena Dóra Tímea
 • Marosné Dr. Berta Beáta
 • Péliné Dr. Kovács Anita
 • Sziládiné Dr. Fusz Katalin

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pál József
 • Mintál Kitti