Éhség, jóllakottság és a testsúlyszabályozás zavarai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-EHS-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BZ2-T teljesített , OFA-MF2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A tantárgy a legújabb kutatási eredmények alapján, fiziológiai és patofiziológiai mechanizmusok ismertetése révén, kellő előkészítést ad a megfelelő klinikai tárgyak elsajátításához.
A tantárgy az éhség, szomjúság és só-éhség, valamint a testsúlyszabályozás perifériás idegi és humorális, valamint központi idegrendszeri szabályozó folyamatait írja le. Ismertetésre kerül a perifériás és centrális glukóz-monitorozó rendszer, a gastrointestinális peptid-hormonok jelentősége és a folyadékfelvétel perifériás és centrális szabályozása. A testsúlyszabályozás hormonális vonatkozásai, valamint patológiás mechanizmusok tárgyalása a későbbi klinikai tárgyak gyakorlati elsajátítását alapozza meg.

Előadások

 • 1. Alapfogalmak: kalória szükséglet, energiafogyasztás, a táplálék- és folyadékfelvétel, valamint a testsúly mérése, testtömeg index. Testsúlygörbék különböző életkorokban. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 2. A testsúlyszabályozás perifériás és centrális mechanizmusai. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 3. Endokrin mechanizmusok: különböző hormonok szerepe a testsúly szabályozásában. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 4. Testsúlyvesztés, alacsony testsúly, elhízás. Az elhízás hosszútávú következményei. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 5. Éhség és jóllakottság. Motivációs mechanizmusok. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 6. A hypothalamikus kettős-központ teória. A limbikus rendszer szerepe az éhség és jóllakottság szabályozásában. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 7. Perifériás glukóz- szignál. A centrális glukóz monitorozó rendszer. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 8. Táplálékkal jutalmazott tanulás. A megerősítés szerepe. Averzív tanulás, a kondicionált íz-averzió szerepe a táplálkozási szokásokban. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 9. A táplálék látványa, szaga, íze és textúrája, valamint ezek detekciója a limbikus rendszerben. A monoaminok szerepe a táplálékfelvétel szabályozásában. A táplálékkal jutalmazott tanulás és az addiktív magatartás hasonlóságai. A dopamin és neuropeptidek jelentősége. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 10. Orexigén és anorexigén neuropeptidek. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 11. A központi angiotenzinergiás rendszer szerepe az ivási magatartásban és a só-vízháztartás szabályozásában. - Dr. Lénárd László Csaba
 • 12. Gyermekkori elhízás és kognitív folyamatok. Anorexia nervosa, bulimia és evési rohamok. Az állatkísérletek klinikai vonatkozásai. - Dr. Lénárd László Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

nincs további feltétel

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

Az előadások anyaga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói