A táplálkozás és anyagcsere központi szabályozása. Új megközelítések

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-TIZ-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített , OOA-AA2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

A korunkban egyre gyakoribb táplálkozási és anyagcsere betegségek gyógyítása ma még megoldatlan. A terápia hatékonyságának növelése, a társadalmi szinten enormis költségek csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges új elméleti meggondolások kidolgozása és gyakorlati tesztelése. A fenti szempontok miatt is nagy jelentőségű lehet, hogy a hallgatók már tanulmányaik korai szakaszában megismerkedjenek ezen új elképzelésekkel, kísérleti tényekkel, jövőbeli új terápiás megközelítések elméleti alapjaival.
A táplálkozás és anyagcsere központi idegrendszeri szabályázásának legfontosabb idegi és humorális mechanizmusai. Testsúlyreguláció egészséges és kóros szervezetben. Az íz-információk perifériás és centrális feldolgozása, s e folyamatok részvétele a táplálék- és folyadékfelvétel központi szabályozásában. A népbetegségnek számító elhízás, diabetes mellitus és az ún. metabolikus szindróma újszerű értelmezése.

Előadások

 • 1. A táplálék- és folyadékfelvétel, az anyagcsere élettani jelentősége. Homeosztázis, motiváció. - Dr. Karádi Zoltán
 • 2. A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. I. - Dr. Karádi Zoltán
 • 3. A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. II. - Dr. Karádi Zoltán
 • 4. A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. III. - Dr. Karádi Zoltán
 • 5. Exogén kémiai ingermodalitások. Az ízlelés fiziológiai szerepe. - Dr. Karádi Zoltán
 • 6. Központi íz-pályák, "jelölt vonalak", neuronok. - Dr. Karádi Zoltán
 • 7. Íz-preferencia, íz-averzió, ízletesség (palatabilitás), zamat. - Dr. Karádi Zoltán
 • 8. A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat. I. - Dr. Karádi Zoltán
 • 9. A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat. II. - Dr. Karádi Zoltán
 • 10. Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések: elhízás, anorexia nervosa, diabetes mellitus, metabolikus szindróma. I. - Dr. Karádi Zoltán
 • 11. Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések: elhízás, anorexia nervosa, diabetes mellitus, metabolikus szindróma. II. - Dr. Karádi Zoltán
 • 12. Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések mint a GM rendszer zavarai. - Dr. Karádi Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina

Saját oktatási anyag

Az előadások ppt-fileja.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Halmos T.: Metabolikus X szindróma, Springer
Williams, G., Pickup, J.C., Blackwell: Handbook of Diabetes

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Választott szakcikk összefoglaló értékelését tartalmazó word-file elkészítése és beadása a kurzus utolsó foglalkozásán.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

1. Táplálkozási (éhség) és jóllakottsági központok; táplálkozási és jóllakottsági pályák.
2. Orexigén és anorexigén neuromodulátor tényezők (legalább 3-3 faktor).
3. A hypothalamusz arcuatus magjának 2 fő tápl. szabályozó idegsejt típusa; insulin, leptin, and ghrelin moduláció.
4. A központi glukóz-monitorozó neuronhálózat főbb struktúrái (legalább 4).
5. A központi GM neuronok szelektív károsítása (a toxin neve és főbb hatásai).

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói