Új kutatási irányok az idegtudományban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KII-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-EF1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK GYTK TTK

Tematika

A kardiovaszkuláris betegségek mellett az agy betegségei igen jelentős terhet rónak mind az egyénre, mind a társadalomra, így ezek kutatása alapvető jelentőségű mind a folyamatok jobb megértéséhez, mind a gyógyítás új útjainak kereséséhez. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a kutatás során használt állatmodellekkel (rágcsálók, zebrahal), a látórendszer, mind a legnagyobb információt feldolgozó szervünk kutatásának legújabb eredményeivel, a tanulás különféle aspektusaival és a metabolizmus és az agy kölcsönhatásával is. Az előadások- a teljesség igénye nélkül- bepillantást engednek az egyetemen folyó kutatásokba.

Előadások

 • 1. Állatmodellek előnyei és hátrányai, különös tekintettel autizmus spektrum zavarra és skizofréniára - Dr. László Kristóf
 • 2. A gasztrointesztinális mikrobiom jelentősége a magatartási folyamatok szervezésében. - Mintál Kitti
 • 3. Élettani és morfológiai kutatások a látórendszerben - Dr. Buzás Péter
 • 4. A látórendszer érésének vizsgálata pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 5. A plazmamembrán szerepének  vizsgálata a sejtek működésében - Dr. Barabás Klaudia
 • 6. Előagyi glukóz-monitorozó neuronok: sokrétű funkcionális jellemzők a homeosztázis szabályozásában  - Hormay Edina Emőke
 • 7. Tanulás, komputáció és idegrendszer: avagy mit kezd egy  magatartáskutató a megerősítéses tanulás elméletével - Dr. Gálosi Rita
 • 8. A membránrégiók szerepe a jelátvitelben. - Dr. Ernszt Dávid
 • 9. A poszttraumás stresszzavar, mint metabolikus betegség - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 10. A median raphe régió CRHerg neuronjainak szerepe a stressz és szorongás szabályozásában - Dr. Zelena Dóra Tímea
 • 11. Neurotenzin és interakcióinak szerepe a magatartás szabályozásában - Dr. Ollmann Tamás
 • 12. A cink és a purinerg receptorok szerepe major depresszióban -

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás anyaga
Az előadáson ajánlott irodalom

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során a hallgatók egy 3-5 oldalas dolgozatot írnak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az előadóval egyeztetve.

Vizsgakérdések

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteti.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói