Molekuláris neuroendokrinológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MNE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-MB2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

A hallgatók betekintést kapnak a modern neuroendokrinológiai szemléletbe, sok kísérleti példával és klinikai relevanciával. Megismerkedhetnek azokkal a legújabb kutatási adatokkal, amelyek a hormonok molekuláris hatásait leírják a központi idegrendszerben. Ezen felül áttekintést kapnak a molekuláris neuroendokrinológia legmodernebb eszköztáráról.

Előadások

 • 1. A hypothalamus-hipofízis funkcionális anatómiája és szerepe I. - Dr. Buzás Péter
 • 2. A hypothalamus-hipofízis funkcionális anatómiája és szerepe II. - Dr. Buzás Péter
 • 3. Intracelluláris jelátviteli útvonalak - Dr. Buzás Péter
 • 4. A molekuláris neuroendokrinológia vizsgáló eszközei: metodikák - Dr. Buzás Péter
 • 5. A stressz neuroendokrinológiai szabályozása I. - Dr. Buzás Péter
 • 6. A stressz neuroendokrinológiai szabályozása II. - Dr. Buzás Péter
 • 7. A glukokortikoidok hatásai és szerepük a neurodegeneratív folyamatokban I. - Dr. Buzás Péter
 • 8. A glukokortikoidok hatásai és szerepük a neurodegeneratív folyamatokban II. - Dr. Buzás Péter
 • 9. A fertilitás neuroendokrinológiai szabályozása I. - Dr. Buzás Péter
 • 10. A fertilitás neuroendokrinológiai szabályozása II. - Dr. Buzás Péter
 • 11. Az ösztrogén genomiális és nem-genomiális hatásai a központi idegrendszerben I. - Dr. Buzás Péter
 • 12. Az ösztrogén genomiális és nem-genomiális hatásai a központi idegrendszerben II. - Dr. Buzás Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Élettan tankönyvek

Saját oktatási anyag

Előadás ábrák és filmek.

Jegyzet

Hallgatói saját rövid feljegyzések.

Ajánlott irodalom

Kandel: Principles of Neuronal Science, 5th edition, 2012

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt a vizsga befejeztével.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Kérvény

Vizsgakérdések

Tesztkérdések az előadások anyagából.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói