Anyatejes táplálás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ATA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-EF1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

Egy orvos pályája során számtalanszor-számtalan módon kerül szakmai kapcsolatba szoptató anya-szoptatott csecsemő párossal -hisz a gyermekgyógyászokon, szülész-nőgyógyászokon kívül más műtéti és a konzervatív szakmák képviselő is operálnak, gyógyszeresen kezelnek szoptató anyákat, vagy a családorvost is megkeresheti női paciense mellgyulladás panaszával. A kurzus célja a laktáció elméleti hátterével kapcsolatos ismeretek átadásán túl az egészséges csecsemő fejlődésének megismertetése, a szülés-gyermekágy és az anyatejes táplálás összefüggéseinek szemléltetése. Az előadások során sorra vesszük az szoptatást, csecsemőtáplálást befolyásoló leggyakoribb kórállapotokat is az anya és a csecsemő szemszögéből, korszerű ajánlásokra alapozva. A kommunikációs helyzetgyakorlatokkal, esetmegbeszélésekkel, közös irodalomfeldolgozással, MediSkillsLab demonstrációkkal színesített előadások fontos eleme a posztpartum időszakban zajló pszichés változások és az anyává válás lelki hátterének megértése is.
Előadások témája:
1. Az anyatejes táplálás jelentősége. Szoptatással kapcsolatos fogalmak (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
2. Laktáció biológiai alapjai, az emlő fejlődése, anatómiája. (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
3. A laktáció élettana, a szoptatás gyakorlati megközelítése (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
4. A természetes és pathológiás szülés, császármetszés és hatásaik a szoptatásra. (Dr. Rácz Sándor, PTE-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
5. Az egészséges újszülött és csecsemő szükségletei és fejlődése (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
6. A szoptatás támogatása szülészeti intézményekben (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
7. A leggyakoribb laktációval összefüggő problémák a kora gyermekágyban (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
8. Szoptatási nehézségek a csecsemő szempontjából (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
9. Az anyatejes vagy tápszeres pótlás elfogadható indikációi (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
10. Szoptatási nehézségek az anya szempontjából (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
11. Az emlő vizsgálata (MediSkillsLab demonstráció). (Dr. Mikó -Baráth Eszter)
12. Szoptatással kapcsolatos korszerű információforrások anyáknak és szakembereknek, gyógyszeradatbázisok. Szóbeli elbeszélgetés. (Dr. Mikó -Baráth Eszter)

Előadások

 • 1. Az anyatejes táplálás jelentősége. Szoptatással kapcsolatos fogalmak - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 2. Laktáció biológiai alapjai, az emlő fejlődése, anatómiája. - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 3. A laktáció élettana, a szoptatás gyakorlati megközelítése - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 4. A természetes és pathológiás szülés, császármetszés és hatásaik a szoptatásra (MediSkillsLab demonstráció) - Dr. Rácz Sándor Attila
 • 5. Az egészséges újszülött és csecsemő szükségletei és fejlődése - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 6. A szoptatás támogatása szülészeti intézményekben - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 7. A leggyakoribb laktációval összefüggő problémák a kora gyermekágyban - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 8. Szoptatási nehézségek a csecsemő szempontjából - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 9. Az anyatejes vagy tápszeres pótlás elfogadható indikációi - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 10. Szoptatási nehézségek az anya szempontjából - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 11. Az emlő vizsgálata (MediSkillsLab demonstráció) - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 12. Szoptatással kapcsolatos korszerű információforrások anyáknak és szakembereknek, gyógyszeradatbázisok. Szóbeli elbeszélgetés. - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga kiadásra kerül.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Török-Kun: Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához (http://szoptatasportal.hu/files/TAMOP_622_laktacios_szaktanacsado_fejlesztesi_terulet_kifejlesztett_tananyag.pdf)
Vinter: A szoptatás - hogyan segítsük a sikert (http://sotepedia.hu/_media/aok/targyak/szoptatas-hogyan_segitsuk_a_sikert.pdf)
Lawrence: Breastfeeding: A Guide for the Medical Professional

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az utolsó előadás alkalmával szóbeli elbeszélgetés, mely elmulasztása esetén az adott héten pótolható

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megbeszélés alapján

Vizsgakérdések

Szóbeli kérdések az előadások anyagából.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói