A látásról látványosan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-LLV-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A látás a legtöbb ember számára az érzékelés fő forrása. Működésével kapcsolatban gyakran teszünk föl kérdéseket, melyekre néha nem is olyan könnyű válaszolni. Mitől kék az ég? Hány megapixeles lehet az emberi szem? Tényleg meglátunk egyetlen fotont? Mi az a vaklátás? Milyennek látja a bika a vörös posztót? Hogy működik a 3D-s mozi? Ez a kurzus igyekszik sok hasonló kérdést tisztázni, de olyanokat is felvetni, melyek a kutatókat ma is foglalkoztatják. Célunk, hogy látványosan, élő demonstrációkon, vizuális illúziókon és a felfedezésekhez vezető kísérletek megbeszélésén keresztül mutassuk be a látás idegrendszeri mechanizmusait. Szóba kerülnek a működésre rávilágító kórképek és az állatok látása is. A kurzus az alapvető pszichofizikai és idegélettani vizsgálómódszerek ismertetésével és a fény fizikájának alapjaival indul. Ezután végigkísérjük a vizuális információ útját és feldolgozását a fotoreceptoroktól a magasabb látókérgi területekig. A második részben a látás néhány alrendszeréről, a színlátásról, a mélységérzékelésről, a mozgásérzékelésről, végül pedig a vizuális memóriáról és figyelemről lesz szó. Zárásképpen megismerkedünk a Best Illusion of the Year Contest aktuális díjnyertes illúzióival.

Előadások

 • 1. Érzékelés és észlelés. A pszichofizika módszerei. Idegtudományi módszerek a látáskutatásban - Dr. Buzás Péter
 • 2. A fény fizikája. Radiometria, fotometria. A szem optikai rendszere. Csapok és pálcikák. Fototranszdukció. Fényadaptáció és sötétadaptáció. - Dr. Buzás Péter
 • 3. Egy kép, tíz interpretáció: a retinális feldolgozás. A kéreg alatti csatornák - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 4. Receptív mezők a primer látókéregben. Oszlopok, hiperoszlopok, térképek. A minta- és formaészlelés építőkockái - Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó
 • 5. "Mi?" és "hol?" Párhuzamos feldolgozás a látókéregben. Vizuális észlelés és felismerés. Gestaltok és nagymama-sejtek - Dr. Buzás Péter
 • 6. A színinger. A színlátás agyi mechanizmusai. Színmegjelenés. A színek nevei. Szubjektív színek. Szinesztézia: a szerda indigókék. A színlátás rendellenességei. - Dr. Buzás Péter
 • 7. Állati látás. A bika esete a vörös posztóval - Dr. Kóbor Péter
 • 8. Mélységérzékelés egy szemmel. Mélységérzékelés két szemmel. Hogy működik a 3D-s mozi? - Dr. Kóbor Péter
 • 9. Mit néz a szemész? Klinikai vizsgálómódszerek - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 10. A látás fejlődése és rendellenességei - Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter
 • 11. A vizuális mozgás érzékelése és észlelése. Optikai áramlás. Navigáció. Biológiai mozgás - Dr. Cziger-Nemes Vanda Ágnes
 • 12. Vizuális tanulás és memória. Vizuális figyelem és rendellenességei - Dr. Cziger-Nemes Vanda Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadás ábrák a kurzus Teams csoportjában elérhetők.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Robert Sekuler - Randolph Blake: Észlelés, Osiris Kiadó
Jeremy Wolfe et al.: Sensation and Perception, Sinauer
Eric Kandel et al. (ed.): Principles of Neural Science, McGraw Hill
Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1200-1500 szavas házi dolgozat a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

25% hiányzásig a félévközi teszt sikeres megoldásával.

Vizsgakérdések

A házi dolgozatban egy vizuális illúziót kell feldolgozni megadott szempontok alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói