Élettan: kérdések, válaszok, összefüggések

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-EKV-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BZ2-T teljesített , OFA-MF2-T teljesített , OFA-BEF-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus kérdések-válaszok formájában tárgyal komplex összefüggéseket az emberi test működésével kapcsolatban. Az Élettan 1 tantárgy során (azzal párhuzamosan) szerzett lexikális tudást mélyíti el, teszi kézzel foghatóbbá és gyakorlatiasabbá. Rávilágít arra is, hogy elméleti ismereteink milyen fontos részét képezik az orvosi gondolkodásnak. A kurzus során a hallgatóknak is lehetőségük lesz kérdezni, ezáltal is megerősítve az élettani ismereteket. A kurzus 6X2 órás, amelyben az alábbi főbb témakörök kerülnek terítékre: vér, szív-érrendszer, légzés, emésztés, harántcsíkolt izom, simaizom, pH szabályozás.

Előadások

 • 1. Vér plazma, haemostasis - Dr. László Kristóf
 • 2. Vér alakos elemek - Dr. László Kristóf
 • 3. Harántcsíkolt izom - Dr. László Kristóf
 • 4. Simaizom - Dr. László Kristóf
 • 5. Szív: pumpa funkciók, elektromos aktivitás - Dr. László Kristóf
 • 6. EKG-PKG - Dr. László Kristóf
 • 7. Vascularis rendszer, vérnyomás szabályozás - Dr. László Kristóf
 • 8. Légzés - Dr. László Kristóf
 • 9. Légzés-keringés összefüggései, parciális gáztenziók - Dr. László Kristóf
 • 10. Gastrointestinalis rendszer - Dr. László Kristóf
 • 11. Összefoglalás - Dr. László Kristóf
 • 12. Összefoglalás - Dr. László Kristóf

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Vér plazma, haemostasis
 • 2. Vér alakos elemek
 • 3. Szív: pumpa funkciók, elektromos aktivitás
 • 4. Vascularis rendszer, vérnyomás szabályozás
 • 5. Légzés
 • 6. Légzés-keringés összefüggései, parciális gáztenziók
 • 7. Gastrointestinalis rendszer
 • 8. Anyagcsere
 • 9. Kiválasztás
 • 10. Vese szerepe a volumen-, ozmoregulációban és a pH szabályozásban
 • 11. Endokrinológia
 • 12. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt, a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem szükséges

Vizsgakérdések

A kurzuson tárgyalt témakörökből kerülnek ki az írásbeli kérdések.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. László Kristóf