Az élettan mélységei 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-HL2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

A törzsanyaghoz nem tartozó élettani ismeretek elsajátítása és alkalmazása életszerű példákon, illetve esettanulmányokon. Ez az élettan alaposabb megértését szolgálja érdeklődők számára, kiegészítve a törzsanyagban elhangzó ismereteket. Ez a klinikai gyakorlatban és/vagy a tudományos kutatásban szükséges problémamegoldó gondolkodásmód elsajátításához, továbbá az élettanra épülő tantárgyak (kórélettan, gyógyszerhatástan) megértéséhez is nagy segítséget nyújthat. A kurzus fogorvos- és gyógyszerészhallgatók számára is hasznos lehet, hiszen számos téma kapcsán fogászati és gyógyszerészeti vonatkozások is előkerülnek. A kurzus a tényeken alapuló orvoslás gyakorlatban való alkalmazásához, és az (olykor ellentmondásos) szakirodalomban és szakmai protokollokban való eligazodáshoz is segítséget nyújt. A 2. félév az endokrin rendszer, az idegrendszer és az érzékszervek működésének mélyebb megértését segíti elő.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A hormonális szabályozás. Hypophsis. Miért fontos az egyensúly? - Dr. Ollmann Tamás
 • 2. Mellékvesekéreg. Az eszméletlen cushingoid beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 3. Mellékvesevelő. A vegetatív idegrendszer. A beteg, akit túl sok stressz ért. - Dr. Ollmann Tamás
 • 4. Nemi hormonok (bevezetés). Férfi nemi működések. Szexuális magatartás szabályozása. Az átlagostól való eltérések. - Dr. Ollmann Tamás
 • 5. Női nemi működések. Szülés. A fiatal hölgy rejtélyes tünetei. - Dr. Ollmann Tamás
 • 6. Pajzsmirigy. A hiperaktív gyerek esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 7. Kalcium és foszfát. A csont élettana. Az izomgörcsös beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 8. Vércukorszint és cukorbetegség. Mire figyeljünk? - Dr. Ollmann Tamás
 • 9. Az idegrendszer általános jellemzői. Neuronok és vizsgálatuk. Mesterséges modellek. Csak egy neuronhálózat vagyunk? - Dr. Ollmann Tamás
 • 10. Perifériás ideg és vizsgálata. - Dr. Ollmann Tamás
 • 11. Gerincvelő. Reflexek és vizsgálatuk. - Dr. Ollmann Tamás
 • 12. A szomatoszenzoros rendszer. Hogy csillapítható a fájdalom? - Dr. Ollmann Tamás
 • 13. Piramispálya. A dekortikációtól a spinális sokkig. A stroke-os beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 14. Extrapiramidális rendszer. Parkinson vagy nem? A kisagy és a részegség. Sztereotaxikus technika. Mély agyi stimuláció. - Dr. Ollmann Tamás
 • 15. A szem. Optika. A homályosan látó beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 16. Retina és a látópláya. A beteg látótérkiesésének értékelése. - Dr. Ollmann Tamás
 • 17. A fül. A szédülő beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 18. Szaglás, ízlelés. A beteg, aki nem érzi a szagokat. - Dr. Ollmann Tamás
 • 19. EEG. Az ügyeletes orvos epilepsziás rohama. Alvás. Fényszennyezés. - Dr. Ollmann Tamás
 • 20. Hypothalamus. Atáplálékfelvétel szabályozása. - Dr. Ollmann Tamás
 • 21. Limbikus rendszer. Motiváció. Monoaminok. Az érzelmek. Játék és szenvedély. - Dr. Ollmann Tamás
 • 22. Tanulás és memória. Az amnéziás beteg esete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 23. Agykérgi funkciók. Agykutatás: a rágcsálótól az emberig. Káros szenvedélyek. A klinikus, a tudományos kutató és az oktató élete. - Dr. Ollmann Tamás
 • 24. Az orvos tevékenysége a beteg és a hozzátartozó oldaláról. Komplex esettanulmány. - Dr. Ollmann Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A diasort a hallgatók megkapják (PotePedia).

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bálint Péter: Orvosi élettan I-II (1986)
Fonyó : Az orvosi élettan tankönyve
angol nyelven:
Costanzo: Physiology Cases and Problems (Board Review Series)
Carroll: Problem-Based Physiology

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Esetleírás készítése, online teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem szükséges, de másik nyelven van rá lehetőség.

Vizsgakérdések

A témakörök megegyeznek az előadások témájával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói