Sportélettan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-ESP-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGO-H1E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 35 fő

Campus kurzusként elérhető 35 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

Napjainkban szinte minden korosztályban megfigyelhető, hogy egyre többen próbálunk tudatos, egészséges életmódot folytatni, amelynek a táplálkozás mellett szerves része a rendszeres testmozgás is. Ezzel párhuzamosan az egyetemi polgárok számára folyamatosan szélesedik az elérhető mozgásformák palettája, és ennek megfelelően sokan sportolnak is közülük amatőr vagy akár magasabb szinten is. Jelen tárgy elsődleges célja, hogy az 'Élettan 1' tantárgyat már sikeresen abszolvált hallgatók számára kifejtse az emberi test működésének azon sportspecifikus aspektusait, amelyekre a reguláris képzésben már nem jutott idő, mindazonáltal az aktívan sportoló hallgatók, vagy a későbbiekben sportolókkal foglalkozó orvosok számára nemcsak hogy izgalmas lehet, de fontos elméleti és gyakorlati jelentőséggel is bírnak.

Előadások

 • 1. A mozgás aktív és passzív szerveinek sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 2. A vér és a kardiovaszkuláris rendszer sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 3. A légzés sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 4. Az energiaforgalom sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 5. A szervezet folyadékháztartásának sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 6. Az idegrendszer működésének sportélettani vonatkozásai - Dr. Kóbor Péter
 • 7. Az endokrin működések sportélettana - Dr. Kóbor Péter
 • 8. Az immunrendszer és a sport - Dr. Kóbor Péter
 • 9. Alkalmazott élettan a sportban 1 (sportmozgások felosztása, edzés élettani kérdései, dopping) - Dr. Kóbor Péter
 • 10. Alkalmazott élettan a sportban 2 (állóképesség, gyorsaság, hajlékonyság fejlesztése) - Dr. Kóbor Péter
 • 11. A sport jótékony hatásai - Dr. Kóbor Péter
 • 12. A félévközi érdemjegy megszerzése - tesztírás - Dr. Kóbor Péter

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások diái a hallgatók részére kiadásra kerülnek.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Pavlik Gábor - Élettan-Sportélettan
Terry J. Housh, Dona J. Housh & Herbert A. deVries - Applied exercise and sport physiology with labs
Fonyó Attila - Az orvosi élettan tankönyve

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Feleletválasztós teszt az utolsó előadás időpontjában.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem szükséges, de más nyelven (angol) van rá mód.

Vizsgakérdések

A vizsga anyaga megegyezik a kurzus tematikájával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói