Kibernetika orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerészhallgatóknak 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-CY2-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK MIK TTK

Tematika

A kibernetika több szakterületet átfogó tudomány, ami a célszerűen működő dinamikus rendszerekben lejátszódó vezérlési, szabályozási, információ áramlási és információ feldolgozási folyamatokkal foglalkozik. Tantárgyunk legfontosabb célja, hogy segítse a szabályozási rendszerek, így legfőképpen az emberi test működési alapelveinek megértését. Továbbá, szeretnénk megismertetni a hallgatókkal e rendszerek tág adaptív, tanulási képességeit/kapacitását, amely elősegíti a rendszer egyensúlyának fenntartását. Megmutatjuk, hogy a betegségek egy részének kialakulása miként vezethető vissza a szabályozási rendszer egyensúlyának megbomlására, s a terápia miként képes helyreállítani az egyensúlyt, ugyanakkor a rendszer más pontjain annak eltolódását okozni (mellékhatás). A biológiai rendszerek mellett teret kap a mesterséges szabályozási rendszerek működésének leírása, s a mesterséges intelligencia témaköre is. A második félévben a következő témákat tárgyaljuk: neuroenokrin szabályozás (II), idegrendszer és immunrendszer, mint hálózatok, mozgás integratív szabályozása, mozgászavarok, tanulás biológiai és mesterséges rendszerekben, pszichiátriai betegségek modelljei, szabályozási zavarok.

Előadások

 • 1. Hálózatok: a sejtek, szervek, szervrendszerek közötti kommunikáció modellezése; általános elvek. Egymásba ágyazott hierarchikus rendszerek. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 2. Hálózatok: idegrendszer (neuroendokrin rendszer) és immunrendszer, kapcsolatuk, szabályozási zavarok. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 3. Érzékelés élő organizmusokban és mesterséges rendszerekben. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 4. A mozgás integratív szabályozásának rendszerszintű leírása, modelljei, szabályozási zavarok, s helyreállításuk. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 5. Magatartás és motiváció: a szervezet integritásának fenntartását szolgáló magasszintű szerveződés. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 6. Az adaptáció, tanulás matematikai modelljei I.: felügyelt és nem-felügyelt tanulás mesterséges rendszerekben. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 7. Az adaptáció, tanulás matematikai modelljei II.: felügyelt és nem-felügyelt tanulás biológiai rendszerekben. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 8. Az adaptáció, tanulás matematikai modelljei III.: megerősítéses tanulás mesterséges rendszerekben. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 9. Az adaptáció, tanulás matematikai modelljei IV.: megerősítéses tanulás biológiai rendszerekben. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 10. Pszichiátriai betegségek modellezése, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek I. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 11. Pszichiátriai betegségek modellezése, szabályozási zavarok, beavatkozási lehetőségek II. - Dr. Péczely László Zoltán
 • 12. Adaptáció az evolúció szintjén: a fajok tanulása. - Dr. Péczely László Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Fonyó : Az orvosi élettan tankönyve
Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology
V. V. Purin, R. M. Buyevskiy: Introduction To Medical Cybernetics
Peter Norvig, Stuart J. Russell: MI modern megközelítésben
James Kneer, James Sneyd: Mathematical Physiology I.: Cellular Physiology
James Kneer, James Sneyd: Mathematical Physiology II.: System Physiology

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Esetleírás készítése, online teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem szükséges, de másik nyelven van rá lehetőség.

Vizsgakérdések

A témakörök megegyeznek az előadások témájával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói