Élettan 2.: kérdések, válaszok, összefüggések

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EKW-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-EL1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus kérdések-válaszok formájában tárgyal komplex összefüggéseket az emberi test működésével kapcsolatban. Az Élettan 2 tantárgy során (azzal párhuzamosan) szerzett lexikális tudást mélyíti el, teszi kézzel foghatóbbá és gyakorlatiasabbá. Rávilágít arra is, hogy elméleti ismereteink milyen fontos részét képezik az orvosi gondolkodásnak. A kurzus során a hallgatóknak is lehetőségük lesz kérdezni, ezáltal is megerősítve az élettani ismereteket. A kurzus 6X2 órás, amelyben az alábbi főbb témakörök kerülnek terítékre: vese funkciók, só- és vízháztartás szabályozása (RAAS, ADH, ANP), metabolizmus, hypothalamo-hypophyseal-rendszer, mellékvesekéreg, mellékvesevelő és a stressz, pajzsmirigy élettana és a kácium homeosztázis szabályozása, nemi működés hormonális szabályozása, terhesség, laktáció, gerincvelő élettana, spinalis shock, decerebritás,
a motoros és szenzoros idegrendszer élettana, érzékszervek működése (látás, hallás, szaglás és ízérzékelés), limbikus idegrendszer, kognitív funkciók, EEG, alvás élettana.

Előadások

 • 1. Vese funkciók - Dr. László Kristóf
 • 2. Só- és vízháztartás szabályozása (RAAS, ADH, ANP) - Dr. László Kristóf
 • 3. Metabolizmus - Dr. László Kristóf
 • 4. Hypothalamo-hypophyseal-rendszer - Dr. László Kristóf
 • 5. Mellékvesekéreg - Dr. László Kristóf
 • 6. Mellékvesevelő és a stressz - Dr. László Kristóf
 • 7. Pajzsmirigy és a kácium homeosztázis szabályozása - Dr. László Kristóf
 • 8. Nemi működés hormonális szabályozása, terhesség, laktáció - Dr. László Kristóf
 • 9. Gerincvelő élettana, spinalis shock, decerebritás - Dr. László Kristóf
 • 10. A motoros és szenzoros idegrendszer élettana - Dr. László Kristóf
 • 11. Érzékszervek működése (látás, hallás, szaglás és ízérzékelés) - Dr. László Bettina Réka
 • 12. Limbikus idegrendszer, kognitív funkciók, EEG, alvás élettana - Dr. László Kristóf

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt, a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem szükséges

Vizsgakérdések

A kurzuson tárgyalt témakörökből kerülnek ki az írásbeli kérdések.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói