Az élettudományok fejlődése a kutató szemszögéből

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-ETS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A tantárgy célja, hogy áttekintse az élettudományok és biológiatudományok fejlődését és mérföldköveit az ókortól kezdve napjainkig. Különös részletességgel kitérve a 20. és 21 század nagy felfedezéseire, melyek jelentősen járultak hozzá a napjaink tudományos szemléletének és kutatói módszertanának kialakulásához. A történeti áttekintés során a kurzus bemutatja az ismeretelmélet alapjait, valamint a különböző korszakok tudomány filozófiai nézeteit. Az elmúlt száz év jelentős felfedezéseinek részletesebb bemutatása során a hallgatók megismerhetik a tudományos kérdésfeltevés, valamint a kutatói módszertanok alapjait. A kurzust első sorban azoknak ajánljuk, akik egyetemi tanulmányai alatt tudományos kutatói munkát szeretnének végezni. De mindazok számára is érdekes lehet, akiket érdekel a tudomány fejlődése, valamint korunk jelentős biológiai felfedezései.

Előadások

 • 1. Ismeretelméleti alapok - Dr. Ernszt Dávid
 • 2. Ismeretelméleti alapok - Dr. Ernszt Dávid
 • 3. Tudomány és filozófia az ókorban - Dr. Kovács Tamás
 • 4. Tudomány és filozófia az ókorban - Dr. Kovács Tamás
 • 5. A tudomány fejlődése a középkortól az ipari forradalomig - Dr. Ernszt Dávid
 • 6. A tudomány fejlődése a középkortól az ipari forradalomig - Dr. Ernszt Dávid
 • 7. A 20. század nagy felfedezései I. - Dr. Kovács Tamás
 • 8. A 20. század nagy felfedezései I. - Dr. Kovács Tamás
 • 9. A 20. század nagy felfedezései II. - Dr. Ernszt Dávid
 • 10. A 20. század nagy felfedezései II. - Dr. Ernszt Dávid
 • 11. 21. század. A biológia aranykora? - Dr. Kovács Tamás
 • 12. A jelen nagy kérdései az élettudományok terén. - Dr. Ernszt Dávid

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás ábrák

Jegyzet

Hallgatói saját rövid feljegyzések

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt a kurzus befejeztével.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hallgatói kérésre, egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

Tesztkérdések az előadások anyagából.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói