Fluoreszcens mikroszkópia: az alapoktól a szuperrezolúcióig, elméletben és gyakorlatban 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 5 óra

gyakorlat: 7 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-FR1-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-Z2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 4 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A kurzus célja, hogy a jövőben orvosi kutatásokat végző klinikusoknak és kutatóknak a különböző legmodernebb fluoreszcens mikroszkópos technikák elméletét bemutassa, a kurzus hallgatóit megismertesse a mai legmodernebb, az egyetem területén létrehozott Nano-Bio-Imaging központban található mikroszkópokkal. A kurzus különösen nagy hangsúlyt fektet a személyes, gyakorlati, tapasztalatszerzésre, melyek során a hallgatók saját kezűleg használhatják a mikroszkópokat. A szakmailag legmagasabb minőséget biztosítandó, a gyakorlatos oktatást a mikroszkópokat rendszeresen használó, tapasztalt kutatók, a Nano-Bio-Imaging központ munkatársai, valamint mikroszkópok karbantartását, fejlesztését biztosító cégek (Auroscience, Unicam) szervizmérnökei tartják.
Az előadásokon a hallgatók elsajátítják a fluoreszcens mikroszkópos technikák elméleti hátterét, valamint a különböző mikroszkópok felépítését, működését.
A gyakorlatok célja a hallgatók számára a PTE Nano-Bio-Imaging Centrumában található szuperrezolúciós, egyedi molekula detekciós és egyéb fluoreszcens mikroszkópok gyakorlatban történő bemutatása, valamint a hallgatók számára “hands-on” tapasztalat megszerzése. A gyakorlatok során a hallgatók maguk is készítenek mikroszkópos képeket, videókat, amelyeket az utolsó gyakorlaton digitálisan feldolgoznak és elemeznek. A gyakorlatok az előadásblokkot követően kerülnek sorra, kiscsoportos (3-4 fős) foglalkozások keretein belül, melyek vetésforgó rendszerben kerülnek megtartásra.

Előadások

 • 1. Fluoreszcens mikroszkópia elméleti alapjai - Fazekas Bálint
 • 2. Epifluoreszcens mikroszkópia technikai aspektusai - Fazekas Bálint
 • 3. Konfokális lézer szkenning mikroszkópia és alkalmazásai -
 • 4. Szuperrezolúciós mikroszkóp technikák 1 - Dr. Szabó-Meleg Edina
 • 5. TIRF/egyedi molekula detekció - Dr. Jánosi Tibor Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Konfokális lézer szkenning mikroszkópia
 • 2. Konfokális lézer szkenning mikroszkópia
 • 3. Stimulált emisszió-depléció mikroszkópia (STED)
 • 4. Stimulált emisszió-depléció mikroszkópia (STED)
 • 5. TIRF mikroszkópia, egyedi molekula detekció
 • 6. TIRF mikroszkópia, egyedi molekula detekció
 • 7. Képfeldolgozás/image analízis

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagai felkerülnek a kurzus webes felületére

Jegyzet

Ajánlott irodalom

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003077060/fluorescence-microscopy-herman
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527687732

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az előadásblokkot követően, az addig leadott elméleti anyagból 20 kérdésből álló írásbeli teszt. A kurzus sikeres teljesítésének és a kredit jóváírásnak feltétele a sikeres elméleti vizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincsen lehetőség.

Vizsgakérdések

A kurzushoz nem tartozik vizsgaidőszakban tartott írásbeli vagy szóbeli vizsga.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Jánosi Tibor Zoltán
 • Dr. Kovács-Öller Tamás
 • Dr. Makkai Géza
 • Dr. Szabó-Meleg Edina