Az emberi szervezet alkalmazkodási határainak élettana

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-EAH-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OFA-EF1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 220 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK BTK ETK MIK TTK

Tematika

A kurzus az alapvető élettani folyamatok felfrissített ismeretére építve, az emberi szervezet alkalmazkodási mechanizmusait extrém terhelési helyzetekben tárgyalja. Elvégzése segítséget nyújt a szervezet egészének, a szervrendszerek integratív együttműködésének megértéséhez. A témakörök felölelik a különböző légköri magasságokban, víz alatti mélységekben, magas és alacsony környezeti hőmérsékleten, éhezés és túltáplálás, kiszáradás és víz-, sóterhelés során, fizikai munka, mozgás vagy inaktivitás, gravitációs hatások, gyorsulások, kinetózis, súlytalanság, majd látás, hallás, szellemi munka, figyelem, koncentrálás, tanulás/memória, kimerülés, alvásmegvonás, pszichés megterhelés során a szervezet által használt fiziológiás szabályozások együttműködését, különös tekintettel a lehetséges élettani határokra és azok okaira, valamint a határok magatartási tevékenységgel, eszközök használatával történő lehetséges kiterjesztésére.

Előadások

 • 1. Bevezetés, a kurzus tárgya, célja, témakörök, módszerek - Dr. Környei József László
 • 2. Felfelé emelkedések formái I., a határértékek élettana: Hegymászás - Dr. Környei József László
 • 3. Felfelé emelkedések formái II., A hegymászás élettani problémái, határértékei, és azok okai. - Dr. Környei József László
 • 4. Felfelé emelkedések formái II., A hegymászás élettani problémái, határértékei, és azok okai. - Dr. Környei József László
 • 5. Felfelé emelkedések formái III., Gravitációs hatások, gyorsulások és érzékelésük, a súlytalanság élettana. - Dr. Környei József László
 • 6. Felfelé emelkedések formái III., Gravitációs hatások, gyorsulások és érzékelésük, a súlytalanság élettana. - Dr. Környei József László
 • 7. Víz alá merülések formái I., a határértékek élettana. - Dr. Környei József László
 • 8. Víz alá merülések formái I., a határértékek élettana. - Dr. Környei József László
 • 9. Mélységi víz alá merülések II., a határértékek élettana. - Dr. Környei József László
 • 10. Mélységi víz alá merülések II., a határértékek élettana. - Dr. Környei József László
 • 11. Hőmérsékleti terheléses helyzetek I.: egésztest és lokális hideghatások, határértékek. - Dr. Környei József László
 • 12. Hőmérsékleti terheléses helyzetek I.: egésztest és lokális hideghatások, határértékek. - Dr. Környei József László
 • 13. Hőmérsékleti terheléses helyzetek II.: egésztest és lokális meleghatások, határértékek. - Dr. Környei József László
 • 14. Hőmérsékleti terheléses helyzetek II.: egésztest és lokális meleghatások, határértékek. - Dr. Környei József László
 • 15. Az emberi test mechanikai ellenállása: passzív végletek (baleseti sérülések) - Dr. Környei József László
 • 16. Sport és katonai terhelések, az izommunka végletek élettani okai. - Dr. Környei József László
 • 17. Reakcióidő, mozgáskoordináció, aktív határok élettana. - Dr. Környei József László
 • 18. Balesetek okai, az emberi tényező. - Dr. Környei József László
 • 19. Elektromos áram, radioaktivitás határok. - Dr. Környei József László
 • 20. Időjárási frontok, a tájékozódás élettana. - Dr. Környei József László
 • 21. Érzékszervi határértékek emberben, látás és hallás. - Dr. Környei József László
 • 22. Félelem és leküzdése, adrenalinigény, alvásmegvonás hatásai, koncentrálás végletek. - Dr. Környei József László
 • 23. Időeltolódás problémák élettana, "jet-lag". - Dr. Környei József László
 • 24. Szellemi munka, memória, akaraterő, túlélési helyzetek, taktikák. - Dr. Környei József László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Élettan tankönyvek

Saját oktatási anyag

előadás ábrák és filmek

Jegyzet

hallgatói saját rövid feljegyzések

Ajánlott irodalom

Élettan tankönyvek

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az egyetemi szabályzatoknak megfelelően.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Előre megbeszélt időpontban a vetített filmek egyszer pótlólag megnézhetők, az előadás ábrák a Neptun Meet Street felületen megtekinthetők.

Vizsgakérdések

Tesztkérdések az előadások anyagából.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói