Fluoreszcens mikroszkópia: az alapoktól a szuperrezolúcióig, elméletben és gyakorlatban 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 5 óra

gyakorlat: 7 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-FR2-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BI2-T teljesített , OOF-FR1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 4 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A kurzus folytatása az előző szemeszterben meghirdetett „Fluoreszcens mikroszkópia: Az alapoktól a szuperrezolúcióig elméletben és gyakorlatban 1” kurzusnak. Az előadásokon a fluoreszcens mikroszkópia további alkalmazásai kerülnek ismertetésre. Az előadásblokkot követő vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók a kis csoportokban megtartott gyakorlatokon sajátítják el az előadásokon ismertetett mikroszkópos technikák használatát a Nano-Bio-Imaging Centrumban.
A két kurzus sikeres elvégzése esetén a hallgatók használható gyakorlati tudásra is szert tesznek az elméleti alapok elsajátítása mellett, amely megkönnyíti a későbbi mikroszkópos TDK/PhD téma választása esetén a projekt teljesítését, illetve a későbbi kutatói karrierválasztás esetén a mikroszkópos munkát.

Előadások

 • 1. Szuperrezolúciós mikroszkóp technikák 2 -
 • 2. 2- és multiphoton lézer szkenning mikroszkópia - Dr. Kovács-Öller Tamás
 • 3. Ion imaging -
 • 4. Képanalízis/Image processing - Dr. Makkai Géza
 • 5. Képanalízis/Image processing - Dr. Makkai Géza

Gyakorlatok

 • 1. 2- és multiphoton lézer szkenning mikroszkóp
 • 2. 2- és multiphoton lézer szkenning mikroszkóp
 • 3.  Stimulált emisszió-depléció mikroszkópia (STED)
 • 4.  Stimulált emisszió-depléció mikroszkópia (STED)
 • 5. Sztochasztikus optikai rekonstrukciós mikroszkópia(STORM)
 • 6. Sztochasztikus optikai rekonstrukciós mikroszkópia(STORM)
 • 7. Képfeldolgozás/image analízis

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyagai felkerülnek a kurzus webes felületére

Jegyzet

Ajánlott irodalom

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003077060/fluorescence-microscopy-herman
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527687732

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az előadásblokkot követően, az addig leadott elméleti anyagból 20 kérdésből álló írásbeli teszt. A kurzus sikeres teljesítésének és a kredit jóváírásnak feltétele a sikeres elméleti vizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincsen lehetőség.

Vizsgakérdések

A kurzushoz nem tartozik vizsgaidőszakban tartott írásbeli vagy szóbeli vizsga.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói