Élettan 1. - gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-H1G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • orvos-egészségtudomány modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-AI2-T egyidejű felvétel , OGO-G2B-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 220 fő

Tematika

Az élettan tantárgy legfontosabb feladata az orvosképzésben az élő szervezet egészséges működési sajátságainak hallgatókkal való megismertetése. Az emberi szervezet legfontosabb funkcionális jellemzőinek megértésében ők előzetes biológiai, biofizikai, kémiai-biokémiai és anatómiai tanulmányaikra támaszkodhatnak. A tanév során bemutatjuk az egyes szervek és szervrendszerek működését, a környezethez való alkalmazkodás által is megkívánt együttműködésüket, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Külön hangsúlyt kapnak az életműködések szabályozásának idegi és humorális folyamatai, amelyek alapvető jelentőségűek a szervezet homeosztázisának megőrzésében. Mindezen ismeretek átadásával a hallgatókat olyan holisztikus szemlélet kialakításához kívánjuk hozzásegíteni, amellyel ma az egészséges, holnap pedig a beteg emberi szervezet működésének jobb megértésére lesznek képesek.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Ismerkedés a laboratóriummal. Általános információk, állatkísérletes etikai, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok.
 • 2. Bevezetés: celluláris transzportfolyamatok, membránpotenciál; akciós potenciál; neuromusculáris junctio
 • 3. Az izommükődés vizsgálata számítógépes oktatóprogram segítségével
 • 4. A fáradás vizsgálata emberen. Elektromiográfia
 • 5. A vér vizsgálata I.
 • 6. A vér vizsgálata I.
 • 7. A vér vizsgálata II.
 • 8. A vér vizsgálata II.
 • 9. A vér vizsgálata III.
 • 10. A vér vizsgálata III.
 • 11. A vér élettana.
 • 12. A vér élettana. Beszámoló.
 • 13. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 14. Élettani mérőállomások és kezelésük.
 • 15. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 16. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai I.
 • 17. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 18. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai II.
 • 19. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 20. A szívműködés és a keringés fiziológiai folyamatai III.
 • 21. A szív és a keringés élettana.
 • 22. A szív és a keringés élettana. Beszámoló.
 • 23. A légzés vizsgálata.
 • 24. A légzés vizsgálata.
 • 25. Az emésztés vizsgálata.
 • 26. Az emésztés vizsgálata.
 • 27. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.
 • 28. Élettani gyakorlatok megbeszélése és beszámoló.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fonyó A. - Geiszt M.: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina), 8. javított és bővített kiadás, 2019.

Saját oktatási anyag

Az elhangzott előadások ábráit az Élettani Intézet honlapján és a Neptun Meet Street-en lehet elérni.
A fontos oktatásszervezési információkat ETR kurzus üzenetben és az előadásokon tudjuk bejelenteni.
A legfrissebb és részletes információk, tananyagok mindig az Élettani Intézet honlapján (physiology.aok.pte.hu) olvashatók.

Jegyzet

PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2021
PTE ÁOK Élettani Intézet honlapja: Élettani Gyakorlatos Feladatlapok 1, internetes tananyag, kinyomtatható jegyzet, 2021

Ajánlott irodalom

Thomas M. Jessell Steven A. Siegelbaum: Principles of Neural Science, Sixth Edition, 2021, ISBN: 9781259642234 (McGraw-Hill)
Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) 14th Edition by John E. Hall PhD, Michael E. Hall MD MSc. (2020)
Kim Barrett, Susan Barman, Jason Yuan, Heddwen Brooks Ganong's Review of Medical Physiology, McGraw-Hill Education 26th Edition (2019)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két írásbeli teszt a szemeszter során.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az elmulasztott gyakorlatot másik tanulócsoporthoz csatlakozva tanácsos pótolni, amíg az adott témakör gyakorlatai zajlanak.

Vizsgakérdések

Elméleti vizsgakérdés témák

1. Membránpotenciál és az akciós potenciál fogalma és mechanizmusa. Neuronok membrántulajdonságai
2. Az idegkötegről elvezetett (összetett) akciós potenciál; a különböző rostfajták vezetési tulajdonságai
3. A szinaptikus működés neurokémiája, transzmitterek és modulátorok, posztszinaptikus receptorok, IPSP, EPSP
4. A neuromusculáris junkció működése
5. Strukturális és funkcionális különbségek a harántcsíkolt és a simaizom között. A simaizom működése
6. Az izomműködés molekuláris alapja; a Ca 2+ szerepe izomműködésben
7. Az izomműködés mechanikája, a harántcsíkolt izomrostok típusai. A kötőszövet szerepe az izomműködésben
8. A fáradás mechanizmusa és élettani jelentősége
9. Az izomműködés elektromos jelenségei (elektromiográfia)
10. Aerob és anaerob energiatermelő folyamatok az izomban. Az izom hőtermelése
11. A szervezet folyadékterei és meghatározásuk
12. A plazma organikus alkotórészei, jelentőségük a szervezet regulációs mechanizmusaiban
13. Az intra- és extracelluláris tér anorganikus összetevői, a két tér közötti kapcsolat jellege a szabályozásban
14. A vörösvérsejtek tulajdonságai
15. A fehérvérsejtek tulajdonságai
16. Thrombocyták élettani jelentőség
17. Haemoglobin, funkcionális jelentősége és sorsa a szervezetben. Vasforgalom
18. A véralvadás előfázisainak folyamatai
19. Véralvadás
20. Fibrinolysis, a véralvadást gátló mechanizmusok
21. A vér pH szabályozása
22. Az ABO- vércsoport rendszer. Az Rh- vércsoport rendszer
23. A fehérvérsejtek szerepe a szervezet védekező mechanizmusaiban
24. A szívmechanikai alapjai. A szívizom háromelemes modellje. A Ca2+ áramlás útjai a szívizomsejtben
25. A szív ingerképző- és ingerületvezető rendszere. Refracter periódusok
26. A szívciklus fogalma: nyomás és térfogatváltozások a szív üregeiben
27. Elektrokardiográfia: az EKG elvezetésének módjai. A szabályos elektrokardiogram jellemzése
28. A szívhangok, fonokardiográfia (PKG)
29. A perctérfogat meghatározása és fiziológiás változásai
30. A szívműködés energetikája (energiaforgalom, munka, teljesítmény)
31. A szívkamrák összehúzódásának mechanizmusa. Laplace törvénye
32. A Starling-féle szív-tüdő készítmény
33. Az artériás nyomás és az azt meghatározó tényezők
34. Artériás és vénás pulzusgörbe. A hemodinamika alapjai
35. A kapilláris - keringés jellegzetességei
36. A nyirokkeringés jellegzetességei
37. A vénás keringés. A gravitáció hatása a vérkeringésre
38. A kisvérköri keringés. A véráramlás megoszlása a tüdőben
39. A coronaria-keringés
40. Az agyi keringés. A vér - agy gát
41. A splanchnicus terület keringése
42. A harántcsíkolt izom és a bőr keringése
43. A szívműködés idegi szabályozása
44. A vérkeringés szabályozásának általános jellemzése
45. A szervek vérátáramlásának lokális szabályozása
46. Az autoreguláció fogalma és jelentősége a szervek vérátáramlásának szabályozásában
47. Baroreceptorok szerepe és jelentősége a keringés szabályozásában
48. A vérkeringés reflex-szabályozása
49. Vasoconstrictor és vasodilatator mechanizmusok
50. A légzés mechanikája (légzőizmok működése, compliance, mellkasi nyomásviszonyok, légterek)
51. Az alveolaris levegő, alveolaris ventilláció, holtterek. A légutak funkciói
52. Gázcsere a tüdőben és a szövetekben
53. Az O2 és a CO2 szállítás mechanizmusai
54. A légzésszabályozás perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusai. Légzésszabályozó reflexek
55. A légzés kémiai szabályozása. Acidosis, alkalosis
56. Oxigénhiánnyal járó állapotok. Oxigénkezelés. Az akklimatizáció mechanizmusai. Nitrogén narcosis. Keszonbetegség
57. Nyál, nyálelválasztás
58. A gyomornedv elválasztás szabályozása
59. Az emésztőtractus motorikája: serkentő és gátló tényezők
60. A pancreasnedv emésztésben játszott szerepe. A pancreasnedv elválasztás szabályozása
61. Az epeszekréció szabályozása. Az epehólyag működése
62. A vékonybél és a vastagbél működése
63. A szénhidrátok emésztésének folyamata
64. A zsírok emésztésének folyamata
65. A fehérjék emésztésének folyamata
66. Az anyagcsere és befolyásoló tényezői
67. A szervezet energiaforgalma. Energetikai alapfogalmak
68. Táplálékszükséglet, fehérjeszükséglet. Vitaminok. Ásványi anyag szükséglet
69. Az emberi testhőmérséklet és fiziológiás ingadozásai. Hyperthermia, láz, hypothermia
70. Kémiai hőszabályozás és annak változásai alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
71. Fizikai hőszabályozás és annak alakulása alacsony és magas környezeti hőmérsékleten
72. A hőtermelés és a hőleadás központi szabályozó mechanizmusai
73. A vese glomerulus működése. A glomerulus-filtratum mennyiségének meghatározása. A clearance fogalma
74. A vesén átáramló vérmennyiség meghatározása. Extrakciós kofficiens
75. A vese vérkeringése. A vese haemodinamika szabályozása. A renin képződése és szerepe
76. A vesetubulusok reabszorpciós és szekréciós működése. Vizsgálatuk módszerei
77. A vese koncentráló és hígító működése
78. Az izovolémia fogalma; az izovolémia fenntartásában szerepet játszó tényezők
79. Az izoozmózis és az izoionia fenntartásában szerepet játszó tényezők


Gyakorlatos beszámoló kérdései:

1. Hematokrit
2. Vvt-szám meghatározása
3. Fehérvérsejtszám meghatározása
4. Kvalitatív vérkép
5. Ozmózisos rezisztencia meghatározása
6. Hemoglobin koncentráció meghatározása
7. MCV, MCH, MCHC értékek
8. Vérzési idő. Alvadási idő. Protrombin-idő
9. AB0 és Rh vércsoportok meghatározása
10. Légzési nyomás és térfogat változások: Donders modell
11. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: légzési térfogatok, kapacitások
12. Légzésfunkciós vizsgálatok emberen: dinamikus paraméterek
13. A szívműködés vizsgálata és regisztrálása in situ; Thermikus ingerek hatása szíven;
14. Élettani mérőállomások és kezelésük
15. A szív elektromos ingerlése és az extrasystole kiváltása
16. A szív ingerképző és ingervezető rendszerének vizsgálata Stannius ligatúrákkal
17. A summatio jelensége; Bowditch "minden vagy semmi" törvénye
18. Ionhatás vizsgálata izolált szíven
19. Adrenalin és acetilkolin hatásának vizsgálata izolált szíven
20. Elektrokardiográfia (EKG): a végtagi és mellkasi elvezetések készítése és a normál EKG görbe
21. A pulzus vizsgálata
22. Vérnyomás mérése emberen
23. A regisztrált vérnyomás ciklikus ingadozásai
24 A nyál vizsgálata: pH, alfa-amylase vizsgálata
25 A gyomornedv vizsgálata: a BAO, MAO, PAO meghatározása
26 Széklet vizsgálata: Vér kimutatása
27 A simaizom kontrakció és szabályozása
28 Ideg-izom preparátum. Egyes rángások vizsgálata, szuperpozíció, inkomplett és komplett tetanusz
29 Megterhelés és fáradás hatása az izomkontrakcióra
30 Elektromiográfia emberen

A kollokviumi tesztvizsgák anyaga a kötelező tankönyvben és az intézeti honlapon elérhető tananyagok, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek összessége.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pál József
 • Marosné Dr. Berta Beáta
 • Sziládiné Dr. Fusz Katalin