Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék

 

„A hernyó potenciálját nem azzal érhetjük el,
hogy leckéket adunk neki repülésből, hanem ha hagyjuk pillangóvá fejlődni.”

(Szabó P., Meier D., Hankovszky K.: Rövid és tartós coaching.
Megoldásközpontú beszélgetések. SolutionSurfers Magyarország, 2010)

Küldetésnyilatkozat

Látjuk, hogy szűkebb-tágabb környezetünk nem lesz jobb magától, ezért

tesszük a legjobb tudásunk szerint a dolgunkat, és hisszük, hogy

megkapjuk azokat az eredményeket, amelyek javítanak a helyzetünkön és megerősítenek bennünketabban, hogy jó úton járunk.

A PTE Általános Orvostudományi Karán belül tudásunkkal és tevékenységünkkel hozzájárulunk az oktatási szolgáltatás, az oktatói készségek, a betegellátási kultúra és a teljes szervezeti kultúra fejlesztéséhez, megerősítéséhez, ezzel is elősegítve a hatékony és eredményes együttműködést a szervezeti egységek között.

Hisszük, hogy ezek hosszú távon mérhetően javíthatják a Kar versenyképességét, hozzájárulhatnak amunkatársak jobb munkahelyi közérzetéhez.

Célja

Az orvoskari oktatási szolgáltatás, az oktatói készségek, a betegellátási kultúra és a teljes kari szervezeti kultúra fejlesztése, megerősítése. Ezek hosszú távú eredményessége reményeink szerint mérhetően javíthatja a Kar versenyképességét, hozzájárulhat a munkatársak jobb munkahelyi közérzetéhez, erősebb elköteleződéséhez.

Létrehozásának indoka

 • megnövekedett szükséglet a hallgatókkal történő kommunikáció fejlesztésére
 • igény új oktatási módszerek megismerésére, elsajátítására és begyakorlására az elméleti és klinikus oktatók körében
 • kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztésének igénye a klinikusok és a betegellátásban részt vevő egészségügyi szakdolgozók, ápolók körében a betegekkel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi teamen belüli munkatársakkal való együttműködés területén
 • a szolgáltatásokat nyújtó kari hivatalok munkatársai körében a hatékonyabb munkavégzést eredményező ismeretek, készségek, képességek fejlesztésének igénye
 • a konfliktuskezelésben való segítségnyújtás
 • az eredményes és egyben örömteli munkakörnyezet és munkahelyi légkör megteremtése, fenntartása egyéni és közösségi feltételeinek megismertetése
 • vezetői kompetenciák fejlesztése (korszerű vezetési, irányítási módszerek megismertetése)
 • segítségnyújtás a Kar dolgozói számára életvezetési kérdésekben (stressz-, konfliktuskezelés, hatékony időmenedzsment, szakmai és magánélet helyes egyensúlyának megteremtése stb.)

Feladatai

 • a Kar munkatársai és egyes esetekben hallgatói számára kurzusok, képzések, tréningek tartása,
 • a Kar oktatásfejlesztési törekvései és saját oktatási munkája eredményességének tudományos igényű feldolgozása, publikálása.

Képzések, tréningek

 • Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása képzés
 • Oktatói készségfejlesztő workshop
 • Kommunikációs tréning a Sürgősségi Betegellátó Osztály dolgozói számára
 • Kommunikációs és ügyfélszolgálati tréning
 • Police Medic kommunikációs képzés
 • Asszertivitás tréning

Vezetője

Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Munkatársai

a Magatartástudományi Intézet munkatársai, és az általuk adott feladatokra felkért kollégák

Dr. Birkás Béla
egyetemi docens
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Gács Boróka
tudományos munkatárs
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Czopf László
egyetemi docens
PTE KK. I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hartung István
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Csaba Gergely József
rezidens orvos
PTE KK Neurológiai Klinika

Dr. Schlégl Ádám
klinikai orvos
PTE ÁOK Feedback Bizottság vezetője

Dr. Faubl Nóra
tudományos munkatárs
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Tiringer István
egyetemi adjunktus
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
egyetemi tanár
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Varga Zsuzsanna
hivatalvezető
PTE ÁOK Dékáni Hivatal

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI

 • A tanszék munkája során együttműködik a Kar más intézeteivel, klinikáival, tanszékeivel.
 • Szakmai tudásbázisának létrehozásában épít az intézeten kívüli szervezetek és kollégák ismereteire, tapasztalataira is.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogáról személyes adatai kezelése vonatkozásában. (PDF)

Elérhetőségeink

Tanszékvezető: Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Telefon: 72/536-256

Fax: 72/536-257

E-mail: ookt@aok.pte.hu

 

Hírek

 

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2017. október 11.

10/2017. (11.15.) számú dékáni utasítás az oktatók képzéséről a PTE ÁOK-n

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2018. május 3.

Oktatói készségfejlesztő workshop, 2018. november 20.

Kommunikációs képzés az SBO munkatársai számára, 2019 tavaszán

Tudományos Diákkör - ötlettől a konferenciáig - Oktatói készségfejlesztő workshop, 2019. április 9.

Fókuszban a hallgatók – Oktatói Készségfejlesztő Workshop
2019. november 25.