Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Tájékoztatás a 2020/2021. őszi félév rendkívüli vizsgaidőszakáról

Tisztelt Hallgatók!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. őszi szemeszterében azoknak a hallgatóknak, akik a rendes vizsgaidőszakban járványügyi vagy egyéb különös méltánylást érdemlő okokra visszavezethetően valamely vizsgájukat nem tudták teljesíteni, a Kar lehetőséget biztosít a vizsga rendkívüli vizsgaidőszakban történő pótlásra.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendkívüli vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgahelyek száma korlátozott lesz, így kérjük, törekedjenek a vizsgáik rendes vizsgaidőszakban történő letételére!

 

1. A rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó legfontosabb határidők:

 

RENDKÍVÜLI VIZSGAIDŐSZAK

(2021. február 1. és 2021. február 5. között)

ESEMÉNY

IDŐPONT

FELELŐS

Rendkívüli vizsgaidőszak vizsgáinak
meghirdetése a Neptunban

2021. január 18. és
2021. január 24. között

Tantárgyfelelősök

Vizsgajelentkezés a rendkívüli vizsgaidőszakra

2021. január 25. 8:00 és
2021. január 27. 16:00 között

Hallgatók, Tanulmányi ügyintézők

 

2. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételre jogosult hallgatók köre:

 

 1. A járványügyi védekezésben önkéntes munkát végzők
 2. A járványügyi védekezésben kirendeltek
 3. COVID-19 érintettség miatt kezeltek vagy/ és karanténba kerültek
 4. Egyéb, különös méltánylást érdemlő okot igazolók - A Tanulmányi Bizottság egyedi mérlegelése alapján.

 

3. A rendkívüli vizsgaidőszak igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 

 1. Önkéntes munkára vonatkozó szerződés, igazolás vagy
 2. Járványügyi kirendelő kormányhivatali határozat, igazolás vagy
 3. Járványügyi hatóság vagy egészségügyi intézmény által kiadott hatósági karantént vagy elkülönítést elrendelő határozat, vagy
 4. Egyéb, hivatalos dokumentum, amely a különös méltánylást érdemlő okot igazolja (pl.: orvosi igazolás)

 

4. A rendkívüli vizsgaidőszakra történő jelentkezés menete:

 

5. Fontos információk:

 

 1. A rendkívüli vizsgaidőszak vizsgáira kizárólag a Tanulmányi Hivatal (ÁOK)/ Tanulmányi Csoport (GYTK) munkatársain keresztül lehet jelentkezni! A hallgató önálló jelentkezése a Neptunban érvénytelen!
 2. Kizárólag a hiánytalanul benyújtott jelentkezések kerülnek elbírálásra! A jelentkezésre való jogosultságot igazoló dokumentum hiányában vagy a vizsgaidőpont hiányos, téves megjelölése esetén a Tanulmányi Hivatal/Csoport jogosult a jelentkezést elutasítani.
 3. Azok a hallgatók, akik a jogosultságukat igazoló dokumentumot már korábban megküldték, nem kötelesek a jelentkezéshez ismételten csatolni azt, de javasolt a jelentkezésben megjelölni a dátumot, amikor azt beküldték a Tanulmányi Hivatal/Csoport részére.
 4. Amennyiben a hallgató egyéb, különös méltánylást érdemlő okra hivatkozással nyújtja be a jelentkezését, a csatolt dokumentumai alapján a vizsgajelentkezésről a Tanulmányi Bizottság egyedi mérlegeléssel dönt. Ezt követően a tanulmányi ügyintéző pozitív elbírálás esetén feljelentkezteti a hallgatót a vizsgára vagy tájékoztatja a hallgatót a kérelem elutasításáról.

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva,

Tisztelettel:

 

dr. Baán Nóra

hivatalvezető/csoportvezető