Bemutatkozás

 

„A hernyó potenciálját nem azzal érhetjük el,
hogy leckéket adunk neki repülésből, hanem ha hagyjuk pillangóvá fejlődni.”

(Szabó P., Meier D., Hankovszky K.: Rövid és tartós coaching.
Megoldásközpontú beszélgetések. SolutionSurfers Magyarország, 2010)

Küldetésnyilatkozat

Látjuk, hogy szűkebb-tágabb környezetünk nem lesz jobb magától, ezért

tesszük a legjobb tudásunk szerint a dolgunkat, és hisszük, hogy

megkapjuk azokat az eredményeket, amelyek javítanak a helyzetünkön és megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk.

A PTE Általános Orvostudományi Karán belül tudásunkkal és tevékenységünkkel hozzájárulunk az oktatási szolgáltatás, az oktatói készségek, a betegellátási kultúra és a teljes szervezeti kultúra fejlesztéséhez, megerősítéséhez, ezzel is elősegítve a hatékony és eredményes együttműködést a szervezeti egységek között.

Hisszük, hogy ezek hosszú távon mérhetően javíthatják a Kar versenyképességét, hozzájárulhatnak a munkatársak jobb munkahelyi közérzetéhez.

Célja

Az orvoskari oktatási szolgáltatás, az oktatói készségek, a betegellátási kultúra és a teljes kari szervezeti kultúra fejlesztése, megerősítése. Ezek hosszú távú eredményessége reményeink szerint mérhetően javíthatja a Kar versenyképességét, hozzájárulhat a munkatársak jobb munkahelyi közérzetéhez, erősebb elköteleződéséhez.

Létrehozásának indoka

 • megnövekedett szükséglet a hallgatókkal történő kommunikáció fejlesztésére
 • igény új oktatási módszerek megismerésére, elsajátítására és begyakorlására az elméleti és klinikus oktatók körében
 • kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztésének igénye a klinikusok és a betegellátásban részt vevő egészségügyi szakdolgozók, ápolók körében a betegekkel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi teamen belüli munkatársakkal való együttműködés területén
 • a szolgáltatásokat nyújtó kari hivatalok munkatársai körében a hatékonyabb munkavégzést eredményező ismeretek, készségek, képességek fejlesztésének igénye
 • a konfliktuskezelésben való segítségnyújtás
 • az eredményes és egyben örömteli munkakörnyezet és munkahelyi légkör megteremtése, fenntartása egyéni és közösségi feltételeinek megismertetése
 • vezetői kompetenciák fejlesztése (korszerű vezetési, irányítási módszerek megismertetése)
 • segítségnyújtás a Kar dolgozói számára életvezetési kérdésekben (stressz-, konfliktuskezelés, hatékony időmenedzsment, szakmai és magánélet helyes egyensúlyának megteremtése stb.)

Feladatai

 • a Kar munkatársai és egyes esetekben hallgatói számára kurzusok, képzések, tréningek tartása,
 • a Kar oktatásfejlesztési törekvései és saját oktatási munkája eredményességének tudományos igényű feldolgozása, publikálása.

Képzések, tréningek

 • Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása képzés
 • Oktatói készségfejlesztő workshop
 • Kommunikációs tréning a Sürgősségi Betegellátó Osztály dolgozói számára
 • Kommunikációs és ügyfélszolgálati tréning
 • Police Medic kommunikációs képzés
 • Asszertivitás tréning
 • Pedagógiai képzés
 • Megküzdési stratégiák
 • A csapatvezetők 6 legfontosabb feladata
 • A vezető 4 kulcsszerepe

Vezetője

Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Munkatársai

a Magatartástudományi Intézet munkatársai, és az általuk adott feladatokra felkért kollégák

Dr. Birkás Béla
egyetemi docens
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Gács Boróka
tudományos munkatárs
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Czopf László
egyetemi docens
PTE KK. I. sz. Belgyógyászati Klinika

Hartung István
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Csaba Gergely József
PhD hallgató
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Schlégl Ádám
klinikai orvos
PTE ÁOK Feedback Bizottság vezetője

Dr. Faubl Nóra
tudományos munkatárs
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Tiringer István
egyetemi adjunktus
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
egyetemi tanár
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Varga Zsuzsanna
tudományos munkatárs
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI

 • Dr. Fischer Krisztina
  oktató-kutató
  Harvard Medical School
  Brigham and Women's Hospital

  korszerű oktatás módszertani és oktatáskutatási módszerek interaktív bemutatásával segíti karunk oktatóinak képzését és az OOKT munkáját

 • Dr. Sarlós Patrícia
  egyetemi docens
  PTE KK I. sz. Belklinika

  próba írásbeli záróvizsga koordinációjában való részvételével segíti a kar és az OOKT munkáját

 • A tanszék munkája során együttműködik a Kar más intézeteivel, klinikáival, tanszékeivel.
 • Szakmai tudásbázisának létrehozásában épít az intézeten kívüli szervezetek és kollégák ismereteire, tapasztalataira is.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogáról személyes adatai kezelése vonatkozásában. (PDF)

Elérhetőségeink

Tanszékvezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Telefon: 72/536-256
E-mail: ookt@aok.pte.hu

Hírek

 

PotePillars: Tanulási kultúra koncepció - Bizalom a tanulásban-tanításban - kiadvány készült a 2022. őszi oktatói készségfejlesztő workshop anyagából
2023. január 31.

"A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása az egészségügyben"
2022. október 1-2.

"A bizalom sebessége" - vezetői készségeket fejlesztő workshop 
2022. szeptember 27.

Kiadvány készült a 2022. tavaszi oktatói készségfejlesztő workshop anyagából
2022. július 27.

"Szerepem a kar életében" - vezetői tréning hallgatóknak 
2022. február 18-19.

"A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása" 
2021. augusztus 23-24.

Lépésváltás az oktatás módszertanában - új szakmai előmeneteli követelményrendszer karunkon
2020. december 22.

A 2020. október 8-tól hatályos új szakmai előmeneteli követelményrendszer értelmében a Magatartástudományi Intézet Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszéke (OOKT) által szervezett Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése című kurzusa előnyt jelent a 2021. szeptember 1. után benyújtott egyetemi tanársegédi kinevezések kapcsán, és az adjunktusi kinevezések feltételeként szolgál majd. A lépés szerves részét képezi a PotePillars tanulási kultúra koncepciónak.

 

Tanulásmódszertan kurzus hallgatóknak, 2020. november 21-én

A „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című pályázat (EFOP-3.4.3-16-2016-00005) keretében a Magatartástudományi Intézet munkatársai, Dr. Gács Boróka és Hartung István ezúttal tanulásmódszertani online programot szerveznek a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében.

Az online kurzus november 21-én kerül megrendezésre, melynek során a hallgatók feltérképezhetik saját tanulási stílusukat, és elsajátíthatják a hatékony tanulási stratégiák módszereit és eszközeit. A tanulási fókusz, a problémamegoldó eszközök és a munkaterv hatékony kialakításának fejlesztésével kapcsolatban továbbá megismerhetnek olyan gyakorlatokat, melyek hosszú távon növelhetik a tanulmányaik iránti elköteleződésüket. A programot elsősorban azoknak a hallgatóinknak ajánljuk, akik szeretnének az eredményes tanuláshoz és teljesítéshez, illetve az orvossá váláshoz szükséges eszközöket elsajátítani.

A tréning egy teljes napot vesz igénybe, jelentkezni a név és évfolyam megjelölésével az epk.kurzusok@aok.pte.hu  és az ookt@aok.pte.hu e-mail címeken lehetséges.
2020. október 22.

 

Tanulástámogatási kurzus hallgatóknak, 2020. szeptember 18-án és 19-én

Kollégáink, Dr. Gács Boróka és Hartung István részt vesznek az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című pályázat keretében tanulásmódszertani, valamint felzárkóztató jellegű, tanulástámogatási szolgáltatások létrehozásában, a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében. E program keretében kollégáink, elsőként szeptember 18-án és 19-én tanulástámogatási kurzust tartanak, melynek keretében a hallgatók feltérképezhetik saját pályaválasztási motivációikat, elsajátíthatnak néhány egyszerű, a stresszkezeléshez és a koncentráció növeléséhez kapcsolódó technikát, továbbá megismerhetnek olyan gyakorlatokat, melyek hosszú távon növelhetik a pálya és az egyetem iránti elköteleződésüket. A programot elsősorban azoknak a hallgatóinknak ajánljuk, akik szeretnének olyan, az eredményes tanuláshoz és teljesítéshez, illetve az orvossá váláshoz szükséges eszközöket elsajátítani, melyekkel a tanulás és magánélet egyensúlya könnyebben megteremthető, illetve megőrizhető.

A tréning egy teljes napot vesz igénybe, jelentkezni bármelyik napra, a név és évfolyam megjelölésével az ookt@aok.pte.hu e-mail címen lehetséges.
2020. augusztus 12.

 

#Újratervezés - 7 szokás módra
2020. július 1.

A pandémiát követően eljött az ideje az #Újratervezésnek.  Ebben próbálunk segíteni a 7 szokás Barátoknak a mellékelt kis gyakorló füzettel. Hasznos böngészést, alkotó újratervezést kívánunk!

 

Heti levelek "7 szokás barátoknak"
2020. május 25.

A 7 szokás trénerei, 7 héten át segítették tanácsaikkal „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása” képzésben résztvevőket, hogy felelevenítsék, gyakorolhassák vagy átgondolhassák az egyes szokásokat, pandémia idején.

1. szokás, 2. szokás, 3. szokás, 4. szokás, 5. szokás, 6. szokás, 7. szokás

 

Elkészült az Oktatói Készségfejlesztő Workshop tapasztalatait összegző kiadvány
2020. január 21.

Fókuszban a hallgatók – Oktatói Készségfejlesztő Workshop
2019. november 25.

Tudományos Diákkör - ötlettől a konferenciáig - Oktatói Készségfejlesztő Workshop
2019. április 9.

Kommunikációs képzés az SBO munkatársai számára, 2019 tavaszán
2019. február 7.

Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában - az interkulturális kompetencia fejlesztésének lehetőségei - Oktatói Készségfejlesztő Workshop 
Az Oktatói Készségfejlesztő Workshop tapasztalatait összegző kiadvány
2018. november 20

Oktatói Készségfejlesztő Workshop
2018. május 3.

Oktatói Készségfejlesztő Workshop
2017. október 11.

10/2017. (11.15.) számú dékáni utasítás az oktatók képzéséről a PTE ÁOK-n