Egészségpszichológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-EPS-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 4 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon át a hallgatóknak az egészségpszichológia elméleti és gyakorlati ismeretanyagából. Az egészségpszichológia a magatartástudományok, a pszichológia és orvoslás területeinek metszetében helyezhető el, és olyan témákkal foglalkozik, mint az egészség fejlesztése, megőrzése, az egészségmagatartás/életmód hosszú távú megváltoztatása és a betegségekhez történő pszichológiai alkalmazkodás. Ennek megfelelően, az egészségmagatartás, a laikus/szubjektív egészség-, és betegségkoncepciók, a stresszel való megküzdés és a személyiség, illetve más szociodemográfiai tényezők egészség-megőrzésére és/vagy betegségek kialakulására gyakorolt hatása tartoznak a témakörei közé.
A krónikus betegségek kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó életmódi tényezők közül részletesen tárgyaljuk a dohányzás, a mozgásszegénység és a kedvezőtlen táplálkozási szokások hatását, illetve ezek hosszú távú megváltoztatási lehetőségeit.
A hallgatók, azonban nem csupán elméleti, hanem gyakorlati szinten is megismerkedhetnek ezen egészségpszichológiai témákkal. A kurzus egy részében tréning-jellegű gyakorlatokban vesznek részt a hallgatók, melyeken keresztül saját-élmény tapasztalatokra tehetnek szert. Mivel az orvosok, illetve már az orvostanhallgatók is erőteljesen ki vannak téve bizonyos (mentális és/vagy fizikai) egészségre ártalmas tényezők hatásainak (pl. stressz, időnyomás, work-life inbalance, kimerültség, stb.), kiemelkedően fontos lehet az ezekkel kapcsolatos szemlélet formálása és készségek kialakítása. A tréning jellegű gyakorlatok, mint oktatási módszer különösen alkalmas az elméleti tudás gyakorlatba fordítására, és így a szakmai kompetenciáinak gyarapítására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az egészségmagatartást befolyásoló tényezők
 • 2. Az életmódváltoztatás lehetőségei
 • 3. Az étkezési szokások megváltoztatása
 • 4. Mozgásszegény életmód - változtatási lehetőségek
 • 5. Dohányzás, nikotinfüggőség - leszokási lehetőségek
 • 6. Stressz, stresszel való megküzdés modelljei
 • 7. Az elhízás és az "élethosszig tartó testsúlymenedzselő program"
 • 8. Kockázati kommunikáció
 • 9. Kognitív stressz kezelés - gyakorlat
 • 10. Stresszkezelés a gyakorlatban
 • 11. Konfliktuskezelés és mentális egészség
 • 12. Az érzelemszabályozás egészségpszichológiája I. - szociális kompetencia
 • 13. Reziliencia és asszertivitás - gyakorlat
 • 14. Az érzelemszabályozás egészségpszichológiája II. - önérvényesítés
 • 15. Work-life balance jelentősége az orvosi gyakorlatban
 • 16. Kiégési-szindróma - megelőzési, kezelési lehetőségek
 • 17. Relaxáció hatása az egészségre
 • 18. Relaxációs gyakorlatok
 • 19. Hipnózis az orvosi gyakorlatban
 • 20. Szuggesztiók és egészségi állapot
 • 21. Egészségjavító programok, életminőség
 • 22. Trendek a klinikai egészségpszichológiában
 • 23. Összefoglalás
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kállai, Varga és Oláh (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina,
Csabai és Molnár (2009) Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina,

Saját oktatási anyag

Neptun MeetStreet-en elérhető

Jegyzet

Szemináriumi anyagok feltöltésre kerülnek a Neptunra.

Ajánlott irodalom

Carrie D. Llewellyn, Susan Ayers et al. (Eds.): Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine (3rd edition). Cambridge University Press, Cambridge, 2019

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Órai aktivitás elvárt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ által meghatározott mértéket (20%) meghaladó hiányzás az oktatóval történő egyeztetés alapján pótolható.

Vizsgakérdések

Neptun.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Tiringer István
 • Hartung István