Orvosi genetika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 2 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-OGE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-EAB-T teljesített , OOK-GY1-T teljesített , OOK-NA1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja, hogy az új, posztgenomikai szemléletmód bevonásával segítse a hallgatóságot a fenom-genom összefüggéseinek molekuláris genetikai szemléletű elsajátításában. Célja egy alap genetikai betegségkör konkrét jellegzetességeinek megismertetése, a genetikai tanácsadás fő elemeinek, és a kapcsolódó törvényi és etikai kérdések megtárgyalása. A kurzus során a hallgatóság figyelmét ráirányítjuk a már rendelkezésre álló, rohamosan fejlődő modern molekuláris módszertanra és annak a diagnosztikában és kutatásban történő adekvát és releváns használatára, valamint a tesztelések az egyén számára nyújtott hasznára, korlátaira és esetleges kockázataira

Előadások

 • 1. A genetikai beteg; genetikai tanácsadás, családfa készítés és elemzés. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 2. Neurogenetika. - Dr. Sebők Ágnes
 • 3. Az értelmi akadályozottság genetikája. - Dr. Till Ágnes
 • 4. Pszichiátriai genetika. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 5. Mitochondriális öröklődés / betegségek. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 6. Kardiológiai genetika. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 7. Nephropathiák, ciliopathiák. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 8. Tumorgenetika. - Dr. Till Ágnes
 • 9. Terápiás lehetőségek genetikai betegségekben I. - Dr. Hadzsiev Kinga
 • 10. Terápiás lehetőségek genetikai betegségekben II. - Dr. Till Ágnes
 • 11. Új generációs laboratóriumi vizsgálati módszerek I.: next generation sequencing. - Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes
 • 12. Új generációs laboratóriumi vizsgálati módszerek I.: array CGH. - Dr. Czakó Márta

Gyakorlatok

 • 13. Genetikai tanácsadás.
 • 14. Családfa készítése.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A vizsgára való felkészülés alapja az előadásokon elhangzott anyag; POTEPEDIA, Teams, Neptun Meet Street

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Neptun Meet Street
A következő rendellenességek részletes ismerete szükséges:
- Cisztás fibrózis,
- Duchenne és Becker muszkuláris disztrófia,
- Disztrófia myotonica,
- Angelman szindróma,
- Prader-Willi szindróma,
- Down szindróma/Edwards sy/Patau sy.,
- Fragilis X szindróma,
- Hemofília A és B,
- Huntington betegség,
- Klinefelter szindróma,
- Turner szindróma/tripla X szindróma,
- Fenilketonuria,
- Rett szindróma,
- Neurofibromatosis,
- DiGeorge szindróma/spektrum,
- Cri du Chat szindróma,
- Williams szindróma.
A következő rendellenességek ismerete szükséges:
- Mukopoliszaccharidózisok,
- Biotinidáz hiány,
- Galaktozémia,
- Hipotireózis,
- Jávorfaszirup-betegség,
- Lesch-Nyhan szindróma.
- Mitochondriális kórképek:
- MELAS (mitochondrialis encephalopathia, laktát acidosis, stroke-szerű epizódok)
- LHON (Leber?s herediter optikus neuropathia)
- Anyai ágon öröklődő halláskárosodás
- Anyai ágú diabetes mellitus

Vizsgáztatók

 • Burján Tiborné Dr. Maász Anita
 • Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes
 • Dr. Czakó Márta
 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Magyari Lili
 • Dr. Melegh Béla
 • Dr. Szabó András
 • Dr. Szalai Renáta
 • Dr. Till Ágnes

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Hadzsiev Kinga
 • Dr. Till Ágnes
 • Dr. Zsigmond Anna