Sebészeti propedeutika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-SPR-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOA-NEA-T teljesített , OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Bevezetés az általános sebészet, az onkológiai sebészet, a plasztikai sebészet a laparoszkópos sebészet és a transzplantációs sebészet alapelveibe és a részletes sebészet ide vonatkozó válogatott fejezeteinek ismertetése.

Előadások

 • 1. Általános sebészeti onkológia - Dr. Papp András
 • 2. Mesterséges táplálás a sebészetben - Dr. Cseke László
 • 3. Egynapos sebészet - Dr. Ember Ágoston
 • 4. Laparoscopos sebészet - Dr. Vereczkei András Gábor
 • 5. Termikus sérülések - Dr. Kovács Gyula
 • 6. Plasztikai sebészet irányelvei - Dr. Kovács Gyula
 • 7. Emlősebészet - Dr. Pavlovics Gábor
 • 8. Sérvek sebészete - Dr. Baracs József
 • 9. Appendicitis, ileus, pepticus fekély - Dr. Papp András
 • 10. Szerv- és szövetátültetés alapelvei - Dr. Kalmár Nagy Károly
 • 11. Szervtranszplantáció (vese, hasnyálmirigy) - Dr. Szakály Péter
 • 12. Pajzsmirigy sebészete - Dr. Vereczkei András Gábor
 • 13. Mellékvesék sebészete - Dr. Vereczkei András Gábor
 • 14. Mellékpajzsmirigy és lép sebészete - Dr. Vereczkei András Gábor

Gyakorlatok

 • 1. A sebészeti kötöző bemutatása; a műtéti sebek kötözése. Ambuláns kisműtétek
 • 2. A sebészeti kötöző bemutatása; a műtéti sebek kötözése. Ambuláns kisműtétek
 • 3. A folyadék- és elektrolytpótlás módozatai.
 • 4. A folyadék- és elektrolytpótlás módozatai.
 • 5. A sebészeti betegvizsgálat. A sebészetben használatos diagnosztikus módszerek bemutatása, a leletek tanulmányozása és értékelése, égési sérülések
 • 6. A sebészeti betegvizsgálat. A sebészetben használatos diagnosztikus módszerek bemutatása, a leletek tanulmányozása és értékelése
 • 7. A leggyakoribb műtéti behatolások és ezek demonstrációja. A behatolás helyének megválasztása
 • 8. Sérvek sebészete.
 • 9. A fájdalom, mint "vezető tünet": fajtái és jelentőségük. Helyi infiltrációs érzéstelenítés. A hányás, hasmenés, szorulás értékelése. Nasogastricus szonda, hólyagkatéter behelyezése, rectalis digitalis vizsgálat végzése
 • 10. A fájdalom, mint "vezető tünet": fajtái és jelentőségük. Helyi infiltrációs érzéstelenítés. A hányás, hasmenés, szorulás értékelése. Nasogastricus szonda, hólyagkatéter behelyezése, rectalis digitalis vizsgálat végzése
 • 11. Szervtranszplantáción átesett betegek vizsgálata
 • 12. Szervtranszplantáción átesett betegek vizsgálata, laborértékek értelmezése.
 • 13. Endokrinológiai sebészet gyakorlati teendői
 • 14. Egynapos sebészeti ellátásban részesült betegek vizsgálatai

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Kiadó,
Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan
Schwartz: Principles of Surgery, McGraw-Hill Book Company, N.Y.
Horváth-Oláh: Sebészet

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az első vizsga írásbeli, a javítóvizsgák szóbeliek.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Gyakorlat vezetővel egyeztetett időpontban.

Vizsgakérdések

1. A palliatív beavatkozásokról általában. Irresecabilitas és inoperabilitás fogalma
2. A daganatos betegek kezelési lehetőségei, a sebészeti műtét minőségi mutatói (R0, R1, R2 reszekció)
3. A praecancerosis fogalma és fajtái. A daganatok terjedéséről, daganatok okozta tünetek.
4. A daganatok osztályozása. A metastasisok sebészete
5. Mesterséges táplálás fogalma, kivitelezésének módozata, indikációi, kontraindikációi
6. Hyperparathyreoidismus
7. Pajzsmirigyrák fajtái, tünettana, kezelése
8. A hyperthyreosis sebészi vonatkozásai
9. Göbös pajzsmirigy megbetegedés
10. Pajzsmirigy műtétek utáni szövődmények
11. Mellékvese daganatok és sebészi kezelésük
12. Gastroduodenalis ulcus betegség és sebészi vonatkozásai
13. Lágyéksérvek sebészete
14. Hasfali sérvek sebészete
15. Appendicitis
16. Az ileus tünettana és kórisméje
17. Heveny gastrointestinális vérzések
18. Emlődaganatok diagnosztikája
19. Operábilis emlő carcinoma (műtéti és adjuváns kezelés)
20. Benignus emlődaganatok, emlőgyulladások
21. Acut hasi kórképet okozó elváltozások
22. Laparoscopos sebészet indikációi és kontraindikációi. Sebészeti endoscopia (laparoscopia, thoracoscopia)
23. Égési sérülések. Égés betegség. Fagyási sérülések sebészeti ellátása
24. Az agyhalál fogalma; megállapításának jogi és orvosi feltételei
25. A szervdonáció fajtái. Donor-kondicionálás, cadaver vesék prezervációja
26. Immunsupressiv kezelés alapelvei szervátültetés után
27. Máj- és hasnyálmirigy átültetés indikációi
28. Veseátültetés korai és késői szövődményei
29. A lép sebészeti kórképei, lépeltávolítás előtti profilaxis, lépkonzerváló technika
30. Egynapos sebészet feltétel rendszere

Vizsgáztatók

 • Dr. Baracs József
 • Dr. Cseke László
 • Dr. Ember Ágoston
 • Dr. Ferencz Sándor
 • Dr. Illényi László
 • Dr. Kalmár Nagy Károly
 • Dr. Kelemen Dezső Tamás
 • Dr. Kondor Ariella Edina
 • Dr. Kovács Gyula
 • Dr. Papp András
 • Dr. Papp Gábor
 • Dr. Papp Róbert
 • Dr. Pavlovics Gábor
 • Dr. Szakály Péter
 • Dr. Szántó Zalán János
 • Dr. Vereczkei András Gábor
 • Dr. Zapf István Tamás

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Baracs József
 • Dr. Cseke László
 • Dr. Ember Ágoston
 • Dr. Ferencz Sándor
 • Dr. Horváth Örs Péter
 • Dr. Illényi László
 • Dr. Kalmár Nagy Károly
 • Dr. Kelemen Dezső Tamás
 • Dr. Kondor Ariella Edina
 • Dr. Kovács Gyula
 • Dr. Papp András
 • Dr. Papp Gábor
 • Dr. Papp Róbert
 • Dr. Pavlovics Gábor
 • Dr. Szakály Péter
 • Dr. Szántó Zalán János
 • Dr. Vereczkei András Gábor
 • Dr. Zapf István Tamás