Sebészet - gyakorlati készségfejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 26 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 26 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GKS-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOK-SE1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns rendelés, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni 5-6 részletben. A kurzus végén gyakorlati számonkérés alkalmával kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (ld. lentebb) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató által választott) készségről.
Jelentkezés: dr. Baracs József egyetemi adjunktusnál (baracsjozsef@gmail.com)

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Vénabiztosítás, infúzió bekötés
 • 2. Sebkötözés, seböblítés, sebellátás
 • 3. Infiltraciós helyi érzéstelenítés
 • 4. Rectális digitális vizsgálat, anoscopia
 • 5. Előkészület a műtétre, bemosakodás, beöltözés
 • 6. A műtéti terület előkészítése, asszisztálás
 • 7. Stoma ápolás
 • 8. Acut has felismerése, ambuláns teendők
 • 9. Laparascopos műtét menete
 • 10. Nasogastricus szonda levezetése
 • 11. Típusos rtg képek értékelése (mellkasi, hasi)
 • 12. Varratszedés
 • 13. Ambuláns kisműtétek előkészítése, végzése
 • 14. Hólyagkatéter behelyezése
 • 15. .
 • 16. ..
 • 17. ..
 • 18. ..
 • 19. ..
 • 20. ..
 • 21. ..
 • 22. ..
 • 23. ..
 • 24. ..
 • 25. ..
 • 26. ..

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Sebészet tantárgy egyetemi tananyag

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

- A hallgatónak összesen legalább 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni, 5-6 részletben.
- Ez alatt az idő alatt részt vesz az ambuláns vagy ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai készséget gyakorol.
- Mindenképp szükséges legalább 1 alkalom eltöltése a nappali általános ambulancián, 1 alkalom az ambuláns kisműtőben, és 1 alkalom az ügyeleti ellátásban.
- A hétköznapi vagy hétvégi ügyeletben az éjfélig töltött idő számít be a gyakorlatba.
- A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott a gyakorlat során ezeken felül elsajátított készségről kell gyakorlati vizsga során beszámolnia.
Kötelezően elsajátítandó készségek:
1. Vénabiztosítás, infúzió bekötés
2. Sebkötözés, seböblítés, sebellátás
3. Infiltraciós helyi érzéstelenítés
4. Rectális digitális vizsgálat, anoscopia
5. Előkészület a műtétre, bemosakodás, beöltözés
6. A műtéti terület előkészítése, asszisztálás
7. Stoma ápolás
8. Acut has vizsgálata, diagnosztikus eljárások
9. Laparascopos műtét menete
10. Nasogastricus szonda levezetése
12. Típusos rtg képek értékelése (mellkasi, hasi)
13. Varratszedés
14. Ambuláns kisműtétek előkészítése, végzése
15. Hólyagkatéter behelyezés

Félévközi ellenőrzések

Gyakorlat során az ügyeletvezető ellenőrzi a kiválasztott tevékenység végrehajtását.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Más szabad időpontban, titkársági egyeztetést követően

Vizsgakérdések

Gyakorlati feladatok listája

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Baracs József
 • Dr. Benkő István
 • Dr. Cseke László
 • Dr. Kovács Gyula
 • Dr. Papp András
 • Dr. Papp Róbert
 • Dr. Pavlovics Gábor
 • Dr. Szántó Zalán János
 • Dr. Zapf István Tamás