Sebészet gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 140 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 140 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOR-SEN-T
 • 0 kredit
 • Általános orvos
 • Kritérium követelmény modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-SPR-T teljesített , OOK-SE1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

Ismerkedés a sebészeti osztály orvosi (adminisztratív, szervezési, gyakorlati) feladataival.
Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: A klinikai modul tárgyaihoz integrálódó alapvető sebészeti gyakorlat megszerzése.
Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, laboratóriumi és radiológiai vizsgálatok eredményeinek ismerete. Részvétel az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a műtői programban.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Nyári gyakorlat
 • 2. ..
 • 3. ..
 • 4. ..
 • 5. ..
 • 6. ..
 • 7. ..
 • 8. ..
 • 9. ..
 • 10. ..
 • 11. ..
 • 12. ..
 • 13. ..
 • 14. ..
 • 15. ..
 • 16. ..
 • 17. ..
 • 18. ..
 • 19. ..
 • 20. ..
 • 21. ..
 • 22. ..
 • 23. ..
 • 24. ..
 • 25. ..
 • 26. ..
 • 27. ..
 • 28. ..
 • 29. ..
 • 30. ..
 • 31. ..
 • 32. ..
 • 33. ..
 • 34. ..
 • 35. ..
 • 36. ..
 • 37. ..
 • 38. ..
 • 39. ..
 • 40. ..
 • 41. ..
 • 42. ..
 • 43. ..
 • 44. ..
 • 45. ..
 • 46. ..
 • 47. ..
 • 48. ..
 • 49. ..
 • 50. ..
 • 51. ..
 • 52. ..
 • 53. ..
 • 54. ..
 • 55. ..
 • 56. ..
 • 57. ..
 • 58. ..
 • 59. ..
 • 60. ..
 • 61. ..
 • 62. ..
 • 63. ..
 • 64. ..
 • 65. ..
 • 66. ..
 • 67. ..
 • 68. ..
 • 69. ..
 • 70. ..
 • 71. ..
 • 72. ..
 • 73. ..
 • 74. ..
 • 75. ..
 • 76. ..
 • 77. ..
 • 78. ..
 • 79. ..
 • 80. ..
 • 81. ..
 • 82. ..
 • 83. ..
 • 84. ..
 • 85. ..
 • 86. ..
 • 87. ..
 • 88. ..
 • 89. ..
 • 90. ..
 • 91. ..
 • 92. ..
 • 93. ..
 • 94. ..
 • 95. ..
 • 96. ..
 • 97. ..
 • 98. ..
 • 99. ..
 • 100. ..
 • 101. ..
 • 102. ..
 • 103. ..
 • 104. ..
 • 105. ..
 • 106. ..
 • 107. ..
 • 108. ..
 • 109. ..
 • 110. ..
 • 111. ..
 • 112. ..
 • 113. ..
 • 114. ..
 • 115. ..
 • 116. ..
 • 117. ..
 • 118. ..
 • 119. ..
 • 120. ..
 • 121. ..
 • 122. ..
 • 123. ..
 • 124. ..
 • 125. ..
 • 126. ..
 • 127. ..
 • 128. ..
 • 129. ..
 • 130. ..
 • 131. ..
 • 132. ..
 • 133. ..
 • 134. ..
 • 135. ..
 • 136. ..
 • 137. ..
 • 138. ..
 • 139. ..
 • 140. ..

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv
Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery
Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan
Horváth-Oláh. Sebészet

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlaton való részvétel és ennek igazolása, feltöltése. A teljesítés igazoláson kívánalom a jól látható pecsét, mely tartalmazza az osztály típusát és a szakorvosi aláírást.
A gyakorlat időtartama 4 hét és 140 óra.
A gyakorlat jelentős sebészeti tevékenységet folytató osztályokon végezhető: sebészet, érsebészet, traumatológia, orthopedia, idegsebészet, szívsebészet

Félévközi ellenőrzések

Nincs időszakos ellenőrzés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség, a gyakorlatot nyáron le kell tölteni.

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Baracs József
 • Dr. Cseke László
 • Dr. Ember Ágoston
 • Dr. Ferencz Sándor
 • Dr. Kalmár Nagy Károly
 • Dr. Kelemen Dezső Tamás
 • Dr. Kovács Gyula
 • Dr. Papp András
 • Dr. Papp Gábor
 • Dr. Papp Róbert
 • Dr. Pavlovics Gábor
 • Dr. Szakály Péter
 • Dr. Vereczkei András Gábor
 • Dr. Zapf István Tamás