Hogyan kommunikálj sikeresen gyógyszerészként?

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Fittler András Tamás

  egyetemi docens,
  Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-SGK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OGG-GI1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja a kommunikációs kompetenciák fejlesztése, hiszen a megfelelő személyközi kommunikáció útján lehet felmérni a betegek igényeit, megfelelő tájékoztatást és tanácsokat adni, de egyre fontosabbá válik a többi egészségügyi szakemberrel folytatott hatékony szakma-közi kommunikáció is az eredményes és költséghatékony gyógyszeres terápia szempontjából.
A kommunikáció olyan alapvető készségünk, melynek fejlesztése valamennyi gyógyszerész célja kell, hogy legyen. Célunk, hogy a gyógyszerészhallgatókkal az egyetemi évek során átgondolhassuk azokat az alapvető kommunikációs ismereteket, gyakorlatokat és technikákat, melyeket gyakorlati munkájuk során később hasznosítani tudnak és lehetőséget teremtsünk a meghatározó kommunikációs készségek gyakorlására.
A szemeszter első heteiben bevezetjük a hallgatókat a gyógyszerészi kommunikáció alapjaiba, majd fokozatosan egyre inkább szakmaspecifikus témákról lesz szó. Az általánosabb kommunikációs ismeretektől (szóbeli, nonverbális kommunikációs és a beteg-gyógyszerész találkozás struktúrája), a kommunikációs folyamatban részt vevők DISC alapú viselkedéstípusainak megismerésén át a kurzus végére megismerkedünk az empátia, asszertivitás és erőszakmentes kommunikáció fogalmaival és gyakorlatával. A kurzus eredménye, hogy a résztvevők képesekké váljanak motivációs beszélgetés elemeinek elsajátítására. Az órai tréning gyakorlatok, szerepjátékok és videó-elemzés alkalmazásával lehetőséget teremtünk arra, hogy a kurzus résztvevő aktív szereplői legyenek a tanulási folyamatnak. Az interaktív gyakorlati órák a kurzus keretében bemutatott, kommunikációval szorosan összefüggésben álló gyógyszerész szakmai kérdések (#szakmai háttér) és a megbeszélt kommunikációs skillek/ismeretek (#kommunikációs skill) felismerését, elsajátítását és gyakorlati alkalmazását segítik.

Előadások

 • 1. A gyógyszerész-beteg expediálási-folyamat elemei - Dr. Fittler András Tamás
 • 2. A tárgyalási-expediálási folyamat szakaszai - nyitás, megbeszélés és zárás kommunikációs vonatkozásai - Dr. Fittler András Tamás
 • 3. A hatékony információátadás eszközei, kérdezés technikák és megosztott döntéshozatal - Dr. Fittler András Tamás
 • 4. Beteg típusok vagy emberi viselkedés profilok a gyógyszertárban? - Dr. Fittler András Tamás
 • 5. Kommunikációs kihívást jelentő esetek - Dr. Fittler András Tamás
 • 6. Viselkedés megváltoztatása és a motivációs interjú - Dr. Fittler András Tamás
 • 7. Aktív értő figyelem, aktív hallgatás verbális és nonverbális technikái - Dr. Fittler András Tamás
 • 8. Erőszakmentes kommunikáció (EMK) modellje - Dr. Fittler András Tamás
 • 9. Gyógyszerész-beteg kommunikáció – terápiás kommunikációs kihívások, Egészségműveltség (Health literacy), felmérésének és fejlesztésének lehetőségei - Dr. Fittler András Tamás
 • 10. Gyógyszerész a gyógyító team részekén: Kórházi klinikai Interprofesszionális kommunikációs technikák - Dr. Fittler András Tamás
 • 11. A kommunikáció sajátosságai a pandémia alatt - Dr. Fittler András Tamás
 • 12. Az empátia, mint az aktív hallgatás módszere - Dr. Fittler András Tamás
 • 13. A expediálási folyamat kommunikációs és szakmai környezetének összefoglalása - Dr. Fittler András Tamás
 • 14. Kommunikáció szerepe a gyógyszerészetben - projekt munkák bemutatása - Dr. Fittler András Tamás

Gyakorlatok

 • 1. Kommunikációs alapok: bemutatkozás, testtartás, bizalom és rapport, nonverbális kommunikációs elemek
 • 2. Az aktív hallgatás. Én-nyelv és te-nyelv
 • 3. A passzív hallgatástól az aktív segítő meghallgatásig
 • 4. Tréninggyakorlatok - Viselkedés profilok, DISC modell
 • 5. Aktív figyelem és empátia tréning gyógyszerészhallhatóknak - Hogyan lehet empatikus a patikus?
 • 6. Motivációs interjú felépítése: nyílt végű kérdések, pozitív megerősítés, reflektív hallgatás, feedback
 • 7. Nonverbális kommunikációs jelek anatómiája: a testbeszéd elemeinek megfigyelése és értelmezése
 • 8. Konfliktusok kezelése, EMK a gyakorlatban
 • 9. Szerepjáték és videók elemzése - Gyógyszeralkalmazás áttekintésének kommunikációs gyakorlata. Gyógyszerelési hibák és a betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai
 • 10. Mellékhatásokkal kapcsolatos kommunikáció. Kommunikációs stratégiák generikus helyettesítésnél
 • 11. Helyes kommunikáció szerepe a beteg-együttműködés növelése érdekében
 • 12. Asszertív kommunikáció: Hogyan fejezzem ki a szükségleteimet és az érzéseimet, hogy közbe figyelembe veszem a másik embert, érzéseit, és szükségleteit?
 • 13. Gyógyszertári expediálási szituációk (szerepjáték és videók) és elemzésük
 • 14. Gyógyszertári expediálási szituációk (szerepjáték és videók) és elemzésük

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Dr. Fittler András és Dr. Vida Róbert: Gyógyszerészi-kommunikáció a gyakorlatban - jegyzet gyógyszerészhallgatók számára, intézetionline jegyzet, (2015)

Ajánlott irodalom

Joe Navarro: A testbeszéd kézikönyve - Rejtett kommunikáció A-tól Z-ig, Libri 2020
Csóka Ildikó: Gyógyszerészi kommunikáció, Medicina Könyvkiadó Zrt. 2018
Thomas Erikson: Idiótákkal körülvéve, Central Médiacsoport Zrt., 2018

A félév elfogadásának feltételei

Nyitottság és aktív részvétel az órákon, az egyéni és csoportos feladatok és tréning gyakorlatokban való együttműködés.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi beszámoló és klasszikus számonkérés nem lesz, a kurzus során egyéni és csoportos feladatokat kell elkészíteni és a MS Teams felületen eladni, valamint az órai keretek között bemutatni.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsgakérdések

A felkészüléshez szükséges források (előadások diasorai, egyéni felkészüléshez szükséges oktatóvideók, kommunikációs jegyzet) a képzés hivatalos online felületén (MS Teams és/vagy Neptun) érhető el.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Fittler András Tamás