Technikai kreditek

  • ápolási, demonstrátori és TDK munka (a kurzuskrediteken felül) esetén egyes tevékenységekkel elektív krediteket lehet szerezni
  • ezek a „tantárgyak” a tantervek részei (elektív modul), a feltételek teljesülése esetén kreditátviteli kérelmet lehet benyújtani Tanulmányi Hivatalban