Tantervek

Tantervek

Általános Orvostudományi Szak

Tantervek

Fogorvostudományi Szak

  • a tantárgyak és azok egymásra épülése adja az adott szak tantervét
  • a tanterv egyben azt is tartalmazza, hogy a tárgyakat milyen sorrendben (mely előfeltételek teljesítése után) kell teljesíteni.
  • adott egy ajánlott haladási ütem (félévenként kb. 30 kreditnyi tárgy teljesítése), ahol minden tantervi egységnek ajánlott féléve van
  • az ajánlott tantervtől nem célszerű eltérni, az ajánlott tantervet követők (menetrend szerint haladók) pl. a tárgyfelvétel során előnyt élveznek
  • Neptun » Tanulmányok » Mintatanterv / Előrehaladás / Leckekönyv, vagy
    Neptun » Tárgyak, vagy
    Neptun » Információ / Tárgy – kurzus lista