Tantervek

Tantervek

Általános Orvostudományi Szak

Tantervek

Fogorvostudományi Szak

A kar által javasolt, a tantervi előrehaladáshoz előnyös és a kötelező tárgyak teljesítését támogató választható tárgyak listáját az általános orvos képzés esetében ITT, fogorvos képzés esetében ITT találja meg.

A listában szereplő tárgyak kreditértékét, tematikáját és előkövetelményét a tantárgyleírásokban és a tantárgykeresőben találja meg.

A hallgató a választható tantárgyak listájából a rendelkezésre álló helyek beteltéig szabadon választhat. (FONTOS: amennyiben a választható tárgynak előfeltétele van, úgy csak abban az esetben tudja felvenni a hallgató az adott tárgyat, ha az előfeltételi tárgyat korábban teljesítette!)

A megfelelő ütemű tantervi előrehaladás érdekében javasolt a félévenként 30 kredit felvétele (kötelező és választható tárgyakból). Egy félévben maximálisan 50 kreditnyi tantárgy felvétele engedélyezett a hallgató által a TR-ben. Több kreditértékben történő kurzusfelvétel kizárólag a Tanulmányi Hivatal munkatársainak közreműködésével lehetséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tanulmányuk során a választható tárgyak teljesítésével szerezhető összes kreditek száma nincs korlátozva a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditszámra, így az azt meghaladó teljesítés esetén sem terheli a hallgatót a megszerzett kreditek után fizetési kötelezettség!

 

  • a tantárgyak és azok egymásra épülése adja az adott szak tantervét
  • a tanterv egyben azt is tartalmazza, hogy a tárgyakat milyen sorrendben (mely előfeltételek teljesítése után) kell teljesíteni.
  • adott egy ajánlott haladási ütem (félévenként kb. 30 kreditnyi tárgy teljesítése), ahol minden tantervi egységnek ajánlott féléve van
  • az ajánlott tantervtől nem célszerű eltérni, az ajánlott tantervet követők (menetrend szerint haladók) pl. a tárgyfelvétel során előnyt élveznek
  • Neptun » Tanulmányok » Mintatanterv / Előrehaladás / Leckekönyv, vagy
    Neptun » Tárgyak, vagy
    Neptun » Információ / Tárgy – kurzus lista