Évfolyam, tanulócsoport

  • az évfolyam alatt az egy évben felvett, azonos szakra járó hallgatókat értjük
  • a hagyományos „harmadéves” kifejezés nehezen értelmezhető a kreditrendszerben, amelyben a hallgatók jelentős része nem az ajánlott (minta-) tanterv alapján halad, hiszen gyakori a „csúszás” egy-egy tárgy nem teljesítése miatt. Ilyenkor előfordul, hogy egy hallgató egyszerre jár a mintanterv szerint elsőéves és másodéves tárgyakra is
  • beiratkozáskor minden hallgató tanulócsoporthoz rendelődik. Az egy tanulócsoportba járó hallgatók számára az órarendben a kiscsoportos kötelező foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azokra óraütközés nélkül járni tudjanak. Az első félévben a kiadott tanulócsoporttól eltérni csak az adott tárgy tantárgyfelelősének engedélyével, adott félévre lehet.
  • a kurzusfelvétel során az ajánlott tanterv („menetrend”) szerint haladó hallgatók előnyt élveznek és helyüket biztosítjuk a kiscsoportos foglalkozásokon a tanulócsoportjuknak megfelelő kurzuson, de a hallgató ettől döntése és a szabad kapacitások figyelembe vételével eltérhet
  • Neptun » Tanulmányok » Képzés adatok: Tanulócsoport