Alkalmassági vizsgálat elsőéveseknek - előzetes

 • a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel
 • az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére
 • a vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek.
 • Időpontot tud egyeztetni az alábbi weboldalon: http://hallgatofmk.pte.hu/.
   • az oldalon a TAJ száma vagy Neptun kódja használatának segítségével tud bejelentkezni, és az időpont kiválasztásával regisztrálhat a vizsgálatra
 • A vizsgálatokra vonatkozó kérdéseivel kérjük, hogy keressék bizalommal a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ munkatársait a hallgatofmk@pte.hu  emailcímen.

 • Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a következő dokumentumok szükségesek:
 • Szükséges dokumentumok:

 • Személyazonosság igazolására szolgáló iratok (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
 • PTE által küldött felvételi határozat (Stipendium Hungaricum vagy Diaszpóra ösztöndíj elnyerése esetében is szükséges az adott határozat bemutatása.)
 • “Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok" című kiskönyv (narancssárga; papírboltokban vásárolható)
 • 1 éven belüli tüdőszűrő eredmény (röntgen lelet)
 • Oltási dokumentáció Hepatitis-B oltási sorozatról (gyermekkori oltási kiskönyv / 14 év felettiek oltási kiskönyve / orvosi igazolás az oltások pontos beadási idejéről)
 • Hallgatók egészségügyi törzslapja című kitöltött nyomtatvány
 • Krónikus betegségekről szóló dokumentum (ha van)
 • Szemüveg (ha van)
 • amennyiben egészségügyben dolgozik, a vizsgálat kiváltásának feltételeiről a http://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata oldalon tájékozódhat.
 • FONTOS! Kérjük, hogy lefoglalt időpontján szíveskedjék megjelenni. A PTE Térítési és Jutattási Szabályzatának 51 § (12) szakasza az alábbiakban szabályozza a lefoglalt egészségügyi alkalmassági időpont elmulasztását:

  Amennyiben a hallgató A Pécsi Tudományegyetem hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról szóló szabályzata 4-8. §-ban foglalt valamely vizsgálaton a vizsgálatra előzetesen lefoglalt időpontban nem jelenik meg, úgy a Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott díj (egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontmulasztási díja) megfizetésére köteles.

  Amennyiben a hallgató a távolmaradását alapos ok megjelölésével és igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsgálat időpontjától számított 8 napon belül a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központnak (a továbbiakban: FMK) benyújtott, és az érintett időpont megjelölésével ellátott, az FMK által elfogadott kérelmével kimentette, úgy mentesül a díj megfizetése alól. A lefoglalt időpont elmulasztásának tényéről az FMK az igazolási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően haladéktalanul értesíti a KTI-t. A KTI haladéktalanul gondoskodik az egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontmulasztása díjának a TR-en keresztül történő kivetéséről.

 • FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alkalmassági vizsgálaton való megjelenés elmulasztása, a „nem alkalmas” vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítés esetén a hallgató nem működhet közre egészségügyi tevékenység végzésében, azaz nem teljesíthet betegágy melletti gyakorlatot tartalmazó tárgyat, beleértve a nyári gyakorlatokat is, akkor sem, ha érvényes tárgyfelvétellel rendelkezik. A Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által elvégzett orvosi alkalmassági vizsgálaton szerzett érvényes vizsgálati eredmény hiányában a hallgató nem végezhet egészségügyi tevékenységet és a vizsgaidőszakban való részvételének engedélyezése megtagadható. 
 • A megadott vizsgálati időpontok korlátozott számára figyelemmel nem garantálható, hogy az elmulasztott időpont pótolható! Kérjük, hogy a lefoglalt időpontokra szíveskedjenek megjelenni a tanulmányi előrehaladásuk későbbi akadályoztatásának elkerülése érdekében.
 • Amennyiben Ön már részt vizsgálaton és megkapta annak alkalmassági eredményét, nincs további teendője. Az ott kapott igazolást nem szükséges a Tanulmányi Hivatalba benyújtania, az alkalmassági vizsgálatok eredményeiről egységesen fog kapni adatszolgáltatást a Hivatal a PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központtól, mely bekerül a Neptunba (Tanulmányok/Képzés adatok/Eü. alkalmasság érvényességi határidő).