Alkalmassági vizsgálat felsőbbéveseknek - időszakos

 • az időszakos alkalmassági vizsgálaton a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 5. § bekezdése alapján minden hallgató évente köteles részt venni
 • a jelentkezés az alábbi link segítségével lehetséges: https://hallgatofmk.pte.hu
 • az oldalon On-line bejelentkezhetnek az Neptun kód használatának segítségével, és az időpont kiválasztásával regisztrálhatnak a vizsgálatokra
 • A vizsgálatokra vonatkozó kérdéseivel kérjük, hogy keressék bizalommal a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ munkatársait a hallgatofmk@pte.hu emailcímen.

 • FONTOS! Kérjük, hogy lefoglalt időpontján szíveskedjék megjelenni. A PTE Térítési és Jutattási Szabályzatának 51 § (12) szakasza az alábbiakban szabályozza a lefoglalt egészségügyi alkalmassági időpont elmulasztását:

  „Amennyiben a hallgató A Pécsi Tudományegyetem hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról szóló szabályzata 4-8. §-ban foglalt valamely vizsgálaton a vizsgálatra előzetesen lefoglalt időpontban nem jelenik meg, úgy a Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott díj (egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontmulasztási díja) megfizetésére köteles.

  Amennyiben a hallgató a távolmaradását alapos ok megjelölésével és igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsgálat időpontjától számított 8 napon belül a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központnak (a továbbiakban: FMK) benyújtott, és az érintett időpont megjelölésével ellátott, az FMK által elfogadott kérelmével kimentette, úgy mentesül a díj megfizetése alól. A lefoglalt időpont elmulasztásának tényéről az FMK az igazolási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően haladéktalanul értesíti a KTI-t. A KTI haladéktalanul gondoskodik az egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontmulasztása díjának a TR-en keresztül történő kivetéséről.”

 • FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alkalmassági vizsgálaton való megjelenés elmulasztása, a „nem alkalmas” vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítés esetén a hallgató nem működhet közre egészségügyi tevékenység végzésében, azaz nem teljesíthet betegágy melletti gyakorlatot tartalmazó tárgyat, beleértve a nyári gyakorlatokat is, akkor sem, ha érvényes tárgyfelvétellel rendelkezik. A Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által elvégzett orvosi alkalmassági vizsgálaton szerzett érvényes vizsgálati eredmény hiányában a hallgató nem végezhet egészségügyi tevékenységet és a vizsgaidőszakban való részvételének engedélyezése megtagadható. 

  A megadott vizsgálati időpontok korlátozott számára figyelemmel nem garantálható, hogy az elmulasztott időpont pótolható! Kérjük, hogy a lefoglalt időpontokra szíveskedjenek megjelenni a tanulmányi előrehaladásuk későbbi akadályoztatásának elkerülése érdekében.