Előadás az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben

2022. május 3.

Tisztelt Kollégák!

Örömmel hirdetjük, hogy máj. 3-án 14:30 kezdettel Madelon de Jong (Department of Hematology, Erasmus MC, Rotterdam) tart előadást „Stromal cell-neutrophil interactions promote a pro-tumor environment in mutliple myeloma” címmel az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben zajló PhD kurzus keretében.

AZ ONLINE ELŐADÁSHOZ AZ ALABBI LINKEN LEHET CSATLAKOZNI: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4edfdca2d5c743b08c9d90793225b037%40thread.tacv2/1651483474868?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%229fd5b968-e93f-4c43-ba93-387160a930ee%22%7d

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!