Rólunk

Történet

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (korábban „Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium”) 1991-ben alakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem önálló oktatási, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai egységeként. A molekuláris és sejtes immunológiai kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység az 1980-as években kezdődött a Kórbonctani Intézetben Németh Péter munkacsoportjában. Az 1981. és 1991. között, Németh Péter által - speciálkollégium formájában - rendszeresen (általában a kollégiumi klubban) tartott, kötetlen előadások az immunológia és immunpathológia aktuális kérdései iránt érdeklődő orvostanhallgatók körében nagyon népszerűek voltak. Az előadásokat később Szekeres György, Bebők Zsuzsa, Berki Tímea és Balogh Péter, a kutatócsoport első tagjai, egészítették ki. A két fő irány: a nemzetközi szintű kutatás és az oktatás, valamint a sikeres pályázati támogatások tették lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt, 1981 és 1991 között a kutatócsoport egy új, jól felszerelt, önálló intézetté fejlődhetett a Pécsi Orvostudományi Egyetem keretein belül.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a kezdetektől fogva jelentős kutatás-fejlesztési munka folyt, középpontban a monoklonális antitestek hibridóma technikával történő előállításával. 1981 óta kb. 250 új hibridóma készült az Intézetben, főleg saját kutatási célokra, de kereskedelmi célokra is. A monoklonális antitestek fejlesztése mellett több elméleti témában is sikerült új eredményeket elérni. A kutatócsoport önállósodása a Kórbonctani Intézetben az 1980-as évek közepén kezdődött (Biotechnológiai Egység néven), a teljes függetlenséget 1991-ben, mint Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium érte el, az „Immunológia alapjai” tantárgyoktatásának bevezetésével orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára. A hivatalos név 1996-ban „Immunológiai és Biotechnológiai Intézet”-re (IBI) változott, ezzel egyidőben Németh Pétert kinevezték professzorrá és az Intézet első igazgatójává. 2000-ben a kari integráció következtében megszűnt a Pécsi Orvostudományi Egyetem, melynek jogutódjaként a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar intézeteként működik továbbiakban.

Az Intézet az Általános Orvostudományi Kar főépületének közelében, egy régi egyetemi épületben kapott helyet, ahol az alapvető átépítések a földszinten 1989-90-ben, az emeleten pedig 1995-ben zajlottak le, így a mai kor színvonalának mindenben megfelelő biológiai kutató laboratórium jött létre. Az épületben mostanra több labor (analitikai, szövettenyésztő, rutin diagnosztikai, molekuláris biológiai laborok), sejtbank, oktatóterem, könyvtár és a dolgozószobák kaptak helyet. A Nemzeti Hibridóma Sejtbank depozitóriuma itt található, ami a magyarországi hibridómák hivatalos tárolóhelye és egyben más eredetű (humán, egér illetve patkány) sejtvonalak regionális tárolási központja is. Az Intézetben rendelkezésre állnak a szövettenyésztéshez, immunkémiai és biokémiai analízishez, fehérjetisztításhoz, nukleinsav technikákhoz szükséges eszközök, valamint fény és fluoreszcens mikroszkópok a morfológiai vizsgálatokhoz. Az Intézetnek saját belső számítógépes hálózata van, ami kapcsolódik az egyetemi hálózathoz, lehetővé téve a gyors e-mail és internet hozzáférést. Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai technikákban jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutató és oktató munkát, valamint az immundiagnosztikai tevékenységet.

Az Intézet megalakulásától kezdve céljának tekintette a klinikai és elméleti immunológia integrálását, aktív kapcsolatokat alakított ki a régió gyógyító helyeivel. A személyes jó kapcsolatokon és tudományos együttműködéseken túl fokozatosan bekapcsolódott az immunológiai diagnosztikai tevékenységbe, kezdetben egy-egy ritkán használt módszer segítségével, konzultációkkal. A Berki Timea professzor asszony által megszervezett és 2001-től az OEP akkreditáció alapján rutinszerűen végzett labordiagnosztikai szolgáltatás nemcsak a pécsi klinikák igényeit elégíti ki, hanem a szélesebb régió immunológiai és rheumatológiai osztályai és szakambulanciái részére is folyamatosan végez diagnosztikai szolgáltatást. Ehhez kapcsolódóan, mint akkreditált képzőhely, a szakorvosképzés is folyamatossá vált.

Laboratóriumi diagnosztika

Az Intézetben 2001 óta folynak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok. Autoantitest diagnosztika immunszerológiai módszerekkel, illetve sejtfelszíni és intracelluláris molekulák kimutatása áramlási citometriával a két fő klinikai diagnosztikai tevékenységi profil. A vizsgálatok spektruma és száma folyamatosan bővül, elsősorban a régióban dolgozó klinikai orvosok igényeinek figyelembevételével, bizonyos vizsgálatokban országos lefedettséggel. A diagnosztikai laboratórium az MSZ EN ISO 15189:2013 minőségbiztosítási rendszerben a NAH-9-0007/2021 számon akkreditált orvosi vizsgáló laboratórium.