Rólunk

Történet

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (korábban „Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium”) 1991-ben alakult a Pécsi Orvostudományi Egyetem önálló oktatási, kutatási és laboratóriumi diagnosztikai egységeként. A molekuláris és sejtes immunológiai kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység az 1980-as években kezdődött a Kórbonctani Intézetben Németh Péter munkacsoportjában. Az 1981. és 1991. között, Németh Péter által - speciálkollégium formájában - rendszeresen (általában a kollégiumi klubban) tartott, kötetlen előadások az immunológia és immunpathológia aktuális kérdései iránt érdeklődő orvostanhallgatók körében nagyon népszerűek voltak. Az előadásokat később Szekeres György, Bebők Zsuzsa, Berki Tímea és Balogh Péter, a kutatócsoport első tagjai, egészítették ki. A két fő irány: a nemzetközi szintű kutatás és az oktatás, valamint a sikeres pályázati támogatások tették lehetővé, hogy viszonylag rövid idő alatt, 1981 és 1991 között a kutatócsoport egy új, jól felszerelt, önálló intézetté fejlődhetett a Pécsi Orvostudományi Egyetem keretein belül.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a kezdetektől fogva jelentős kutatás-fejlesztési munka folyt, középpontban a monoklonális antitestek hibridóma technikával történő előállításával. 1981 óta kb. 250 új hibridóma készült az Intézetben, főleg saját kutatási célokra, de kereskedelmi célokra is. A monoklonális antitestek fejlesztése mellett több elméleti témában is sikerült új eredményeket elérni. A kutatócsoport önállósodása a Kórbonctani Intézetben az 1980-as évek közepén kezdődött (Biotechnológiai Egység néven), a teljes függetlenséget 1991-ben, mint Immunológiai és Biotechnológiai Laboratórium érte el, az „Immunológia alapjai” tantárgyoktatásának bevezetésével orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára. A hivatalos név 1996-ban „Immunológiai és Biotechnológiai Intézet”-re (IBI) változott, ezzel egyidőben Németh Pétert kinevezték professzorrá és az Intézet első igazgatójává. 2000-ben a kari integráció következtében megszűnt a Pécsi Orvostudományi Egyetem, melynek jogutódjaként a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar intézeteként működik továbbiakban.

Az Intézet az Általános Orvostudományi Kar főépületének közelében, egy régi egyetemi épületben kapott helyet, ahol az alapvető átépítések a földszinten 1989-90-ben, az emeleten pedig 1995-ben zajlottak le, így a mai kor színvonalának mindenben megfelelő biológiai kutató laboratórium jött létre. Az épületben mostanra több labor (analitikai, szövettenyésztő, rutin diagnosztikai, molekuláris biológiai laborok), sejtbank, oktatóterem, könyvtár és a dolgozószobák kaptak helyet. A Nemzeti Hibridóma Sejtbank depozitóriuma itt található, ami a magyarországi hibridómák hivatalos tárolóhelye és egyben más eredetű (humán, egér illetve patkány) sejtvonalak regionális tárolási központja is. Az Intézetben rendelkezésre állnak a szövettenyésztéshez, immunkémiai és biokémiai analízishez, fehérjetisztításhoz, nukleinsav technikákhoz szükséges eszközök, valamint fény és fluoreszcens mikroszkópok a morfológiai vizsgálatokhoz. Az Intézetnek saját belső számítógépes hálózata van, ami kapcsolódik az egyetemi hálózathoz, lehetővé téve a gyors e-mail és internet hozzáférést. Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai technikákban jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutató és oktató munkát, valamint az immundiagnosztikai tevékenységet.

Az Intézet megalakulásától kezdve céljának tekintette a klinikai és elméleti immunológia integrálását, aktív kapcsolatokat alakított ki a régió gyógyító helyeivel. A személyes jó kapcsolatokon és tudományos együttműködéseken túl fokozatosan bekapcsolódott az immunológiai diagnosztikai tevékenységbe. Kezdetben egy-egy ritkán használt módszer segítségével, konzultációkkal, majd 2001-től OEP finanszírozással rutinszerűen nyújt immundiagnosztikai szolgáltatást a pécsi klinikák illetőleg a szélesebb régió intézményei számára. Ehhez az intézeti szakorvos állomány kiképzése folyamatossá vált. 2008 március óta immunológiai diagnosztikai laboratórium NAH-1-1552/2016 számon akkreditált orvosi vizsgáló laboratórium.