Kutatás

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a normál és kóros immunválaszban szerepet játszó sejtes és molekuláris kölcsönhatások vizsgálata folyik különböző módszertani alapokon. A fő kutatási területek:
 
·       A szervezet konzervatív molekuláris struktúráinak immunológiai felismerése.
·       Autoantigének szerepe a fiziológiás és pathológiás autoimmunitásban.
·       A glukokortikoidok szerepe a T sejt aktiváció és differenciálódás során.
·       Egér nyirokszövetek funkcionális morfológiai vizsgálata.
·       Egér B sejtek korai differenciálódása.
·       A veleszületett immunitás vizsgálata gerinctelen modellben.
·       Új immunológiai és nukleinsav technikák fejlesztése.
 
A tudományos publikációk legjelentősebb részét az eredeti közlemények képezik, melyek folyamatosan jelennek meg a nemzetközi és hazai szaklapokban. Ezek mellett a felkért könyvfejezetek írása és a nemzetközi konferenciákon történő rendszeres előadások jelentik azokat a szakmai fórumokat, ahol az Intézeti tudományos eredmények bemutatásra kerülnek (az Intézet publikációs listáját lásd a www.immbio.hu cím alatt). Az Intézeti munkák más szerzők által történt idézése (citációs index) évről-évre növekszik a nemzetközi adatbankok adatai szerint.