Oktatás

Az „Immunológia alapjai” kötelező tantárgy oktatása 1991 óta folyik az orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára a Pécsi Tudományegyetemen. A tanterv szemeszterenként 28 tantermi előadást és 14 x 2 óra laboratóriumi gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A tantárgy tematikája felöleli a legfontosabb immunológiai folyamatokat, azok molekuláris és sejtes résztvevőit, tárgyalja a fiziológiás immunválasz szabályozását, és röviden bemutat néhány alapvető immunpatológiai vonatkozást is. Egy rövidebb „Immunológia alapjai” tantárgy (28óra) indult a gyógyszerész és a biológia tanár szakos hallgatóknak is. A vizsgáztatás írásbeli teszt formában zajlik. 2001-ben, a PTE-TTK Biológia Szakkal közösen kezdődött meg a „Biotechnológia” tantárgy oktatása biológus hallgatóknak, majd 2003-tól „Gyógyszerészeti Biotechnológia” tantárgyak kerültek bevezetésre. Ezzel párhuzamosan kreditpontos kurzusok formájában is folyik oktatás; elsőként az „Immunpathológia” és az „Immunológiai Módszerek”, majd 2005-től az „Orvosi Biotechnológia”, majd 2007-től „Allergológia” kurzusok kerültek meghirdetésre.

Az Intézet saját doktori alprogrammal rendelkezik, az országban elsők között volt a PhD képzés beindításában. Az intézeti doktori program elméleti és módszertani kurzusokat tartalmaz. Az elméleti kurzusok során a doktorandusz hallgatók betekintést nyerhetnek a molekuláris és sejtes immunológia aktuális kérdéseibe, a módszertani kurzusok alatt pedig elsajátíthatják a legújabb immunológiai technikákat. Az utóbbi évtizedben sok doktorandusz hallgató vett rész a kurzusokon, különösen a módszertani blokk népszerű. Az Intézet oktatói rendszeresen tartanak felkért előadásokat országszerte, más intézmények által szervezett klinikai immunológiai és immunbiológiai kurzusokon.