Oktatás

Az „Immunológia alapjai” kötelező tantárgy oktatása 1991 óta folyik az orvostanhallgatók és biológia szakos hallgatók számára a Pécsi Orvostudományi Egyetemen majd a PTE-n. A tanterv szemeszterenként 28 tantermi előadást és 14 x 2 óra laboratóriumi gyakorlati foglalkozást tartalmaz. A tantárgy tematikája felöleli a legfontosabb immunológiai folyamatokat, azok molekuláris és sejtes résztvevőit, tárgyalja a fiziológiás immunválasz szabályozását, és röviden bemutat néhány alapvető immunpatológiai vonatkozást is. Gyógyszerész és a biológus hallgatóknak az Immunológia Alapjai tantárgy 28 előadás keretében kerül oktatásra. Fogorvostan hallgatóknak ugyancsak 28 előadásban hangzik el a Fogorvosi Immunológia specializált oktatása. A vizsgáztatás írásbeli teszt formában zajlik.

Az Intézet tudományos minősítéssel rendelkező oktatói évről-évre kreditpontos kötelezően választható, ill. választható tantárgyakat oktatnak pl. az Immunpathológia, az Immunológiai laboratóriumi diagnosztika, az Evolúciós immunológia, az Allergológia és az Őssejt-biológia/Regeneratív medicina tárgykörében. A Biotechnológus mesterképzésben is számos tantárgyat az Intézet oktat.

Az Intézetben intenzív a Tudományos Diákköri tevékenység: az évek során számos pályamunka és az országos konferenciákon díjazott előadás született. A kutatói-oktatói utánpótlást a legtehetségesebb diákköri tagok jelentik hagyományosan.

Az Orvosi Biotechnológiai (Medical Biotechnology MSc) mesterképzés megszervezésével és szakká válásával (amely Pongrácz Judit professzor asszony nevéhez kötődik elsősorban), valamint a laboratóriumi diagnosztika gyors fejlődésével az infrastruktúra a 2010-es évekre elégtelenné vált és - ismét a munkatársak hazai és nemzetközi pályázati aktivitásának köszönhető nagyberuházással – egy lényegesen nagyobb, felújított épületbe költözött az intézet. Itt kapott helyet az SPF (kórokozó mentes) állatház, amely akkreditációval rendelkezik genetikailag módosított (transzgenikus) laboratóriumi egerek tartására is.

A korszerű infrastruktúra és az évtizedek során felhalmozódott tapasztalat tette lehetővé, hogy az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet keretében létrejöhetett az Orvosi Biotechnológia nem-önálló tanszék Balogh Péter professzor vezetésével, aki 2017-ben átvette a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biotechnológia Szakjának vezetését is.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben a fejlett technikai háttér mellett a sejt és molekuláris biológiai módszerekben jártas, jól képzett dolgozók biztosítják a magas színvonalú kutatómunkát és az immundiagnosztikai tevékenységet, valamint a magyar-angol-német nyelven történő graduális oktatást, a doktori (PhD) és a szakorvos képzést.

Az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 2016-ban a bőrgyógyászat, a rheumatológia, a neurológia és a szívgyógyászat szakembereivel ás klinikáival közösen megalakította az Immunológiai Kiválósági Centrumot. A PTE KK vezetőségének döntése alapján az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet a 2016-ban végzett kiemelkedő szakmai teljesítményének elismeréseként "Az év kiemelkedő intézete" kitüntető címben részesült.

Az Intézet saját doktori alprogrammal rendelkezik, az országban elsők között volt a PhD képzés beindításában. Az intézeti doktori program elméleti és módszertani kurzusokat tartalmaz. Az elméleti kurzusok során a doktorandusz hallgatók betekintést nyerhetnek a molekuláris és sejtes immunológia aktuális kérdéseibe, a módszertani kurzusok alatt pedig elsajátíthatják a legújabb immunológiai technikákat. Az utóbbi évtizedben sok doktorandusz hallgató vett rész a kurzusokon, különösen a módszertani blokk népszerű. Az 1993-2024 közötti időszakban az Intézetben 44 sikeres PhD védés történt, valamint 5-en szereztek szakorvosi minősítést. Az Intézet oktatói rendszeresen tartanak felkért előadásokat országszerte, más intézmények által szervezett klinikai immunológiai és immunbiológiai kurzusokon.