Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Élelmiszeregészségügy mikrobiológiai vonatkozásai

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOF-EMV-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

20 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 20 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 35 fő

Előfeltételek

OOA-OBA-T teljesített

OOA-EL2-T teljesített

Tematika

A tematika az élelmiszer mikrobiológia egészségügyi vonatkozásait az ételfertőzéstől, ételmérgezésig, a szervezet számára hasznos probiotikumokig tárgyalja. Bemutatja a probiotikumok előnyeit és hátrányait egyes betegségekben. Foglalkozik a kontaminált import élelmiszerek veszélyeivel. Ismerteti a legújabb kimutatási módszereket.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: hogy a hallgatók megismerhessék
- az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok előnyös és káros tulajdonságaikat a szervezetre,
- a probiotikumok fogalmát és szerepét a terápiában, probiotikus készítményeket
- az mikroorganizmusokkal és toxikus termékeikkel kontaminált import élelmiszerek veszélyeit az egészségre,
- élelmiszerrel okozott fertőzések epidemiológiáját és megelőzésének jelentőségét,
- az élelmiszerekben előforduló antibiotikumokat és hatásaikat,
- kimutatási módszereket.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának kritériumai: állandó aktív részvétel. Hiányzások száma, igazolása: maximum 2 hiányzás

Félévközi ellenőrzések

Egy vizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlása: pótlás egyéni konzultációval

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Szemináriumok anyaga a Neptunon.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Jay JM: Modern Food Microbiology, közlemények másolata

Előadások

 • 1. Élelmiszer mikrobiológia története - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 2. Élelmiszerbiztonság jelentőség - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 3. Mikroorganizmusok növekedését befolyásoló tényezők és alkalmazásuk az élelmiszereknél - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 4. Környezeti faktorok és élelmiszer belső faktorainak jelentősége a mikroorganizmusok szaporodásában - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 5. Probiotikumok az élelmiszerben, probiotikus készítmények, terápiás alkalmazásuk - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 6. Probiotikumok és prebiotikumok az élelmiszerben - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 7. Mikroorganizmusok az élelmiszergyártásban. Starter kulturák. Fermentált termékek - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 8. Bakteriális ételmérgezések és különleges esetek I - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 9. Bakteriális ételfertőzések és esetek I - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 10. Bakteriális ételfertőzések és esetek II - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 11. Mikotoxinok és hatásuk - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 12. Mikotoxinok az élelmiszerben és kimutatásuk - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 13. Virusos ételfertőzések és esetek - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 14. Parazitás ételfertőzések és esetek - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 15. Élelmiszerfertőzések epidemiológiája - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 16. Jelentősebb tömeges élelmiszer fertőzések és ételmérgezések - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 17. Antibiotikumok és antimikrobás hatású anyagok az állati eredetű élelmiszerekben - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 18. Antibiotikumok és antimikrobás hatású anyagok a növényi eredetű élelmiszerekben - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 19. Régi és új módszerek az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatában (Modern és gyors módszerek az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatában) - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 20. Ételfertőzések és ételmérgezések kezelése prevenciója. A hallgatók teljesítményének értékelése - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Teszt kérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)