Evolúciós immunbiológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Engelmann Péter András

  egyetemi docens,
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EVO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-MB2-T teljesített , OOA-IMM-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A tárgy feladata, hogy evolúciós kontextusban tárgyalja a veleszületett és adaptív immunválasz molekuláris és celluláris elemeit. A tantárgy tárgyalja az ősi immunfunkciókat (fagocitózis, antimikrobiális molekulák, vírusellenes RNS interferencia) és a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva bemutatja az adaptív immunitás fejlődését.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A veleszületett és adaptív immunitás összehasonlítása, evolúciós immunbiológia
 • 2. Mintázatfelismerő molekulák: Toll, Croquemort és társaik
 • 3. Konzervatív jelátviteli mechanizmusok az immunológiában
 • 4. Celluláris immunfunkciók a természetes immunitásban: fagocitózis, citotoxicitás, enkapcsuláció-, tok-, granulomaképződés
 • 5. Humorális immunkomponensek I: Antimikrobiális molekulák, peptidek. Profenoloxidáz-kaszkád, koagulációs kaszkád.
 • 6. Humorális immunkomponensek II: Akut fázis fehérjék, komplement evolúció
 • 7. Humorális immunkomponensek III: citokinek és kemokinek evolúciója
 • 8. Sounds of Silence avagy az RNS interferencia szerepe a természetes immunitásban, vírusellenes természetes immunválasz
 • 9. Alternatív adaptív immunitás jelenléte a gerinctelenekben és a gerincesek őseiben?
 • 10. Hisztoinkompatibilitás a gerinctelenekben, MHC-evolúció
 • 11. Immunological twilight-zone: Adaptív immunitás megjelenése, Az immunológiai szentháromság: RAG, immunglobulin, és TCR fejlődés a filogenezis tükrében
 • 12. A gerinces immunszervek filogenezise, Gazda-pathogén ko-evolúció

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

www.immbio.hu

Jegyzet

Ajánlott irodalom

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0145305X

A félév elfogadásának feltételei

max. 2 hiányzás

Félévközi ellenőrzések

Beszámoló (előadás)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni felkészülés

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Engelmann Péter András