Az immunológia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-IMM-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-EL1-T teljesített , OOA-MB2-T teljesített , OOA-SF2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 127 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

Az immunrendszer felépítésének, szerveinek, szöveteinek, molekuláris és sejtes elemeinek, valamint azok jellegzetes működésének ismertetése. A veleszületett és a szerzett immunválasz főbb mechanizmusainak, azok szabályozásának, ill. a szabályozásban résztvevő komponenseknek a bemutatása. A fiziológiás és a kóros immunválasz közötti összefüggések megtárgyalása és az immunológiai eredetű megbetegedések alapjainak ismertetése.
A tantárgy feladata átfogó képet adni - elsősorban az emberi - immunrendszer felépítéséről és működéséről különös tekintettel az orvosi szempontból fontos molekuláris elemekről a betegségekhez vezető veleszületett, vagy szerzett immunológiai tényezőkről és a kóros állapotok kialakulásában szerepet játszó szabályozási utakról. További cél elméleti és gyakorlati alapokat adni a későbbi immunpatológiai és klinikai immunológiai tanulmányokhoz.

Előadások

 • 1. Bevezetés, történeti áttekintés, fő kérdések és perspektívák az elméleti és a gyakorlati immunológiában és immunbiológiában. - Dr. Németh Péter János
 • 2. Az immunrendszer felépítése. A nyirokszervek, szövetek és az immunválaszban résztvevő sejtes elemek. - Dr. Németh Péter János
 • 3. Az immunológiai felismerés molekuláris elemei I.: az MHC szerkezete, alosztályai, genetikája és szerepe az immunfunkciókban. - Dr. Németh Péter János
 • 4. Az immunológiai felismerés molekuláris elemei II.: az ellenanyagok (B sejt receptor) és a T sejt receptorok molekuláris szerkezete, alosztályok és fő funkcióik. - Dr. Németh Péter János
 • 5. A B sejtek és az ellenanyagok antigén felismerése. Az antigének szerkezete, tulajdonságai és az immunológiai felismerés kapcsolata. Antigén-antitest reakciók. - Dr. Németh Péter János
 • 6. A T sejtek antigén felismerése. Antigén feldolgozás, bemutatás és MHC restrikció. Szuperantigének. Adhéziós molekulák. - Dr. Németh Péter János
 • 7. Elsődleges limfocita érés, differenciálódás, antigén receptor génexpresszió mechanizmusa. - Dr. Berki Timea
 • 8. Csontvelői B-sejt differenciálódás szakaszai: mikrokörnyezet és citokinek szabályozó szerepe - Dr. Balogh Péter
 • 9. T-sejt differenciálódás és szelekció a thymusban: a mikrokörnyezet és szolubilis faktorok szabályozó szerepe. - Dr. Berki Timea
 • 10. Az izotípus expresszió szabályozása. A citokine irányító szerepe a Th1-Th2 differenciálódásban. - Dr. Berki Timea
 • 11. Az immunológiai memória kialakulása és fenntartása, szerepe az immunszabályozásban. CD45 izoformák. - Dr. Balogh Péter
 • 12. Immunoglobulin-immunglobulin kölcsönhatások. Allotípus, izotípus és idiotípus szabályozás. Az immunválasz leállítása. - Dr. Németh Péter János
 • 13. Az immunválasz lefolyása. Limfocita recirkuláció, homing, adhéziós molekulák szerepe (HEV, gyulladásos érfal jellemzői). A veleszületett immunválasz komponenseinek szerepe az immunválaszban. - Dr. Berki Timea
 • 14. A T-sejt aktiválódás korai fázisa. A CD3 komplex és a jelátvitel, adhéziós molekulák szerepe. Apoptózis szerepe a sejtaktiváció szabályozásában. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 15. Az immunválasz centrális szakasza: T/B kooperáció és ellenanyag termelés, sejtes interakciók, citokinek szerepe. - Dr. Berki Timea
 • 16. A veleszületett humorális immunválasz. A komplement rendszer (genetika, molekuláris komponensek, aktiválódás útjai) és receptorai. - Dr. Engelmann Péter András
 • 17. A szisztémás és lokális immunválasz jellemzői. A nyálkahártyák és a bőr immunológiája. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 18. Az immunválasz szabályozása, szuppresszió. Az antigének szabályozó hatása, az antigénbemutató sejtek és a citokin hálózat szerepe. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 19. Az effektor funkciók és szabályozásuk I: az immunglobulinok effektor funkciói (ADCC, IC). IgE mediálta immunreakciók mechanizmusa. Hyperszenzitív reakciók. - Dr. Boldizsár Ferenc
 • 20. Az effektor funkciók és szabályozásuk II: makrofágok és aktivációjuk, citotoxikus citokinek, késői típusú hyperszenzitivitás (DTH). Toxikus shock szindroma. - Dr. Berki Timea
 • 21. Az effektor funkciók és szabályozásuk III: NK- és citotoxikus T-sejtek. - Dr. Berki Timea
 • 22. Az immunológiai tolerancia, passzív és aktív tolerancia, fiziológiás autoimmunitás, immunológiai homunculus. - Dr. Németh Péter János
 • 23. Kóros autoimmunitás. Az autoimmun betegségek immunpathológiai háttere. - Dr. Németh Péter János
 • 24. Tumor immunológia. - Dr. Németh Péter János
 • 25. Szövet és szervtranszplantációk immunológiai vonatkozásai - Dr. Németh Péter János
 • 26. Immunhiányos állapotok (veleszületett, szerzett) - Dr. Balogh Péter
 • 27. Az AIDS pathomechanizmusa, lefolyása, diagnosztikus és therápiás lehetőségei. - Dr. Engelmann Péter András
 • 28. A specifikus immuntherápia elméleti alapjai. Immunotoxinok, rekombináns citokinek és szolubilis receptorok. Immunológiai géntherápia. - Dr. Berki Timea

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés, az immunszervek felépítése.
 • 2. Bevezetés, az immunszervek felépítése.
 • 3. Az immunrenszer sejtjei. CD markerek.
 • 4. Az immunrenszer sejtjei. CD markerek.
 • 5. Poliklonális-monoklonális ellenanyag előállítása, felhasználási lehetőségek. Immunizálás. Ellenanyag termeltetés (fermentáció), tisztítás, jelölés Hybridóma technika.
 • 6. Poliklonális-monoklonális ellenanyag előállítása, felhasználási lehetőségek. Immunizálás. Ellenanyag termeltetés (fermentáció), tisztítás, jelölés Hybridóma technika.
 • 7. Immuncitokémia, immunhisztokémia. Fluoreszcens mikroszkópia.
 • 8. Immuncitokémia, immunhisztokémia. Fluoreszcens mikroszkópia.
 • 9. Áramlási citometria. Sejtszeparációs technikák.
 • 10. Áramlási citometria. Sejtszeparációs technikák.
 • 11. Immunszerológia 1. Precipitáció, agglutináció.
 • 12. Immunszerológia 1. Precipitáció, agglutináció.
 • 13. Immunszerológia 2. ELISA, Dot-blot, Western blot.
 • 14. Immunszerológia 2. ELISA, Dot-blot, Western blot.
 • 15. HLA tipizálás.
 • 16. HLA tipizálás.
 • 17. Rövid és hosszú távú sejtkultúrák, funkcionális tesztek​
 • 18. Rövid és hosszú távú sejtkultúrák, funkcionális tesztek​
 • 19. Kórokozók elleni immunválasz.
 • 20. Kórokozók elleni immunválasz.
 • 21. Védőoltások
 • 22. Védőoltások
 • 23. Autoantitest diagnosztika
 • 24. Autoantitest diagnosztika
 • 25. Immunterápiák
 • 26. Immunterápiák
 • 27. Konzultáció
 • 28. Konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Megtalálható a www.immbio.hu oldalon

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Erdei Anna, Sármay Gabriella, Prechl József: Immunológia, Medicina kiadó, 2012
Falus András, Buzás Edit, Rajnavölgyi Éva: Az immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, 2007
Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology
Janis Kuby: Immunology
Jan Klein: Immunology

A félév elfogadásának feltételei

Maximum 3 hiányzás a gyakorlatokról és előadásokról. Sikeres évközi írásbeli beszámoló. Minimum 10 pont vagy 50% elérése az évközi ellenőrző teszteken. A tanórákon történő aktív részvétel elenőrzése online teszttel.

Félévközi ellenőrzések

Maximum 1 alkalommal van pótlásra lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések megegyeznek az előadások és gyakorlatok anyagával. Ezek megtalálhatók a www.immbio.hu WEB oldalon. Az írásbeli vizsgán minimumjellegű kérdések lehetnek, amelyek nem tudása a vizsga sikertelenségét jelentheti.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Péter
 • Dr. Berki Timea
 • Dr. Boldizsár Ferenc
 • Dr. Engelmann Péter András
 • Dr. Németh Péter János

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balogh Péter
 • Dr. Berki Timea
 • Dr. Boldizsár Ferenc
 • Dr. Engelmann Péter András
 • Dr. Kellermayer Zoltán
 • Dr. Olasz Katalin Eszter
 • Dr. Simon Diána
 • Erdő-Bonyár Szabina