Allergológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Berki Timea

  egyetemi tanár,
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-ALL-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-IMM-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 100 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

Az allergiák pathomechanizmusának, diagnosztikájának, és klinikai összefüggéseinek, valamint a terápiás lehetőségek megismerése a kurzus célja. Ezen belül szó lesz a légúti allergiák kialakulásáról, az ételallergiák hátteréről a bőrgyógyászati kórképek mechanizmusáról a terápiás beavatkozási pontokról.
Az egyre nagyobb populációt érintő allergiás megbetegedések hátterének és pathomechanizmusának tisztázása, a korszerű diagnosztikai és terápiás lehetőségek megismerése a kurzus célja. A köztudatban oly sok téves ismeret és káros terápiás próbálkozás miatt az orvosok feladata az általános tájékoztatás is, amihez nélkülözhetetlenek az objektív alapismeretek.

Előadások

 • 1. Az allergiák mechanizmusa - Dr. Berki Timea
 • 2. Az IgE típusú hyperszenzitiv reakció kialakulása - Dr. Berki Timea
 • 3. Az allergiák epidemiológiája - Dr. Berki Timea
 • 4. Az allergiák laboratóriumi diagnosztikája - Dr. Berki Timea
 • 5. A nyálkahártyák immunvédekezése, mikrobiota - Dr. Berki Timea
 • 6. Gasztrointesztinális allergiák, étel intolerancia - Dr. Sütő Gábor
 • 7. Gyermekkori allergiák jellemzői - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 8. Asthma bronchiále - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 9. Bőr allergiás kórképei - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 10. Felső légúti allergiák - Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • 11. Gyógyszer allergiák - Dr. Kinyó Ágnes
 • 12. Allergiák terápiás célpontjai - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Czirják László: Klinikai immunológia

Saját oktatási anyag

www.immbio.hu

Jegyzet

Falus András: Immunológia alapjai

Ajánlott irodalom

ST Holgate: Allergy

A félév elfogadásának feltételei

Maximális hiányzások száma: 2. Kurzus végi sikeres írásbeli vizsga.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói