Immuntechnikák a laboratóriumi gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Berki Timea

  egyetemi tanár,
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 8 óra

gyakorlat: 4 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-IMG-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-IMM-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A rutin klinikai laboratóriumi gyakorlatban és kutatásban használt immunológiai módszerek általános és speciális jellemzőinek, alkalmazásuk indikációinak és korlátainak megismerése. A legfontosabb immunszerológiai és sejtes immunológiai technikák gyakorlati elsajátítása. Az immunológiai módszerek szerepe a kutatásban, diagnosztikában és therápiában. A preklinikai és klinikai tantárgyak laboratóriumi diagnosztikai hátterének biztosítása.

Előadások

 • 1. Az immunológiai mérőmódszerek elve - Dr. Berki Timea
 • 2. Immunkémia, immunszerológia - Dr. Berki Timea
 • 3. Homogén és heterogén immunoassay, jelölési módszerek - Dr. Berki Timea
 • 4. Poliklonális monoklonális ellenanyagok előállítása - Dr. Olasz Katalin Eszter
 • 5. Természetes és pathológiás autoimmunitás - Dr. Berki Timea
 • 6. Szisztémás autoantitest diagnosztika - Dr. Simon Diána
 • 7. Szervspecifikus autoimmun betegségek diagnosztikája - Dr. Berki Timea
 • 8. Allergia diagnosztika - Dr. Simon Diána

Gyakorlatok

 • 1. Immunszerológiai módszerek
 • 2. Áramlási citometria
 • 3. Molekuláris diagnosztika
 • 4. Apoptózis mérési módszerek

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Falus András: Immunológia alapjai

Saját oktatási anyag

www.immbio.hu

Jegyzet

Erdei Anna: Immunológiai módszerek

Ajánlott irodalom

Czirják László: Klinikai immunológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egyéni felkészülés a laboratórium látogatásával.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni felkészülés.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Böröcz Katalin
 • Dr. Berki Timea
 • Dr. Kellermayer Zoltán
 • Dr. Simon Diána
 • Erdő-Bonyár Szabina