Mucosal Immunology

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OBF-MUI-T
 • 1 kredit
 • Biotechnology MSc
 • Optional modul
 • spring
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

The Mucosal Immunology subject connects the Basic Immunology subject with mucosal immunologic pathologies and diseases. In the first part of the course the main types of mucosal lymphoid tissues, their embryonic and postnatal development, and their research possibilities will be covered. In the second half clinicians will present the symptoms, diagnostics and therapy of diseases of various mucosal sites (gastrointestinal tract, airways, genitourinary tract).

Előadások

 • 1. Bevezetés, korábbi immunológiai ismeretek felelevenítése. Mukozális nyirokszövetek. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 2. Mukozális nyirokszövetek fejlődése. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 3. Intesztinális mikrobióta jelentősége. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 4. Veleszületett limfoid sejtek. - Dr. Balogh Péter
 • 5. Crohn betegség és colitis ulcerosa immunológiája. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 6. Coeliakia és ételallergiák immunológiája. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 7. IBD állatmodellek. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 8. IBD: tünettan, diagnózis, terápia. - Dr. Vincze Áron Endre
 • 9. IBD patológiája, kórszövettana. - Dr. Kajtár Béla
 • 10. Mukozális nyirokszövetek és limfómák. - Dr. Kajtár Béla
 • 11. Légutak immunológiai betegségei. - Dr. Engelmann-Szabó Mariann
 • 12. HIV és a mukóza. - Dr. Feiszt Zsófia

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

None

Saját oktatási anyag

None

Jegyzet

None

Ajánlott irodalom

None

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

None

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None

Vizsgakérdések

None

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói