Az őssejt-biológia és regeneratív orvoslás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Balogh Péter

  egyetemi tanár,
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-OBR-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB2-T teljesített , OOA-SF1-T teljesített , OOA-SF2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Az orvostudománynak az egyéniesített orvoslás felé történő haladása szükségessé teszi napjaink őssejt-kutatásában elért főbb ismeretek megszerzését. A kurzus célja azon kísérletes módszerek és lehetséges szöveti regenerációs terápiás eljárások bemutatása, melyeken keresztül a hallgatók releváns információkhoz juthatnak a (gyakran csodavárással övezett és kihasznált) tudományterület fontosabb eredményeiből.

Előadások

 • 1. Őssejtek: bevezetés, alapok. Őssejt-kutatás és terápia etikai háttere - Dr. Balogh Péter
 • 2. Regeneráció állatmodellekben - Dr. Engelmann Péter András
 • 3. Epigenetikus faktorok a transzdifferenciációban - Dr. Gajdócsi Erzsébet Emilia
 • 4. Genomiális és más sejt-nyomonkövetéses eljárások, újra-programozás - Dr. Engelmann Péter András
 • 5. Őssejtek és transzdifferenciáció a vérképzésben - Dr. Balogh Péter
 • 6. Izom regeneráció - Dr. Balogh Péter
 • 7. Máj regeneráció - Dr. Engelmann Péter András
 • 8. Hasnyálmirigy differenciálódás és regeneráció - Dr. Engelmann Péter András
 • 9. Transzdifferenciálódás a központi idegrendszeri regenerációban - Dr. Gajdócsi Erzsébet Emilia
 • 10. Kardiovaszkuláris regeneráció - Dr. Balogh Péter
 • 11. Vese regeneráció - Dr. Engelmann Péter András
 • 12. Daganat őssejtek - Dr. Gajdócsi Erzsébet Emilia

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Atala et al.: Principles of Regenerative Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Rendszeres részvétel, beszámoló írása (esszé-típusú)

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem lehetséges

Vizsgakérdések

N/A

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Balogh Péter
 • Dr. Engelmann Péter András
 • Dr. Gajdócsi Erzsébet Emilia