Mukozális immunológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MUI-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A mukozális immunológia című szabadon választható tantárgy az Immunológia alapjai című kötelező tantárgy tananyagát köti össze a mukozális klinikummal. Ennek keretében a szemeszter első felében bemutatásra kerülnek a mukozális nyirokszövetek típusai, embrionális és posztnatális fejlődésük és korszerű vizsgálati módszerei. A kurzus második felében a mukozális immunválasz károsodásának következtében kialakult betegségekről lesz szó. Ennek során a különböző nyálkahártyákat (gasztrointesztinális rendszer, légútak, húgyútak) érintő immunológiai eredetű betegségek tünettanát, diagnosztikumát és terápiás lehetőségeit mutatják be klinikusok.

Előadások

 • 1. Bevezetés, korábbi immunológiai ismeretek felelevenítése. Mukozális nyirokszövetek. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 2. Mukozális nyirokszövetek fejlődése. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 3. Intesztinális mikrobióta jelentősége. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 4. Veleszületett limfoid sejtek. - Dr. Balogh Péter
 • 5. Crohn betegség és colitis ulcerosa immunológiája. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 6. Coeliakia és ételallergiák immunológiája. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 7. IBD állatmodellek. - Dr. Kellermayer Zoltán
 • 8. IBD: tünettan, diagnózis, terápia. - Dr. Vincze Áron Endre
 • 9. IBD patológiája, kórszövettana. - Dr. Kajtár Béla
 • 10. Mukozális nyirokszövetek és limfómák. - Dr. Kajtár Béla
 • 11. Légutak immunológiai betegségei. - Dr. Engelmann-Szabó Mariann
 • 12. HIV és a mukóza. - Dr. Feiszt Zsófia

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Nincs

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Nincs

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói