Allergology

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Timea BERKI

  professor,
  Department of Immunology and Biotechnology

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OTF-ALL-T
 • 1 kredit
 • Biotechnology BSc
 • Optional modul
 • spring
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 100 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

In the developed countries the prevalence of Allergic diseases is continuously growing, affecting all segment of the population. Therefore the understanding of the immunological background, the epidemiology and the knowledges of modern diagnostic and therapeutic possibilities are expected from the MDs. Doctors are responsible for providing general information about these common diseases for the public to prevent the false knowledges and adverse therapeutic interventions.
The goal of the course is an introduction into the pathomechanism of the allergies based on the previous Basic Immunology knowledges. Parallel to this the basic clinical knowledges, the diagnostic possibilities, and the basis of therapeutical approaches will be discussed. Invited clinicians will present lectures about the airway allergies, nutritive allergies, and dermatological diseases.

Előadások

 • 1. Mechanism of allergy development - Dr. Berki Timea
 • 2. IgE mediated allrgic reactions - Dr. Berki Timea
 • 3. Epidemiology of allergies - Dr. Berki Timea
 • 4. Laboratory diagnostics of allergy - Dr. Berki Timea
 • 5. MALT, SALT, microboóiota - Dr. Berki Timea
 • 6. Gastrointestinal allergies - Dr. Sütő Gábor
 • 7. Skin allergies - Dr. Gyulai Rolland Péter
 • 8. Childhood allergies - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 9. Asthma bronchiale - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 10. Drug allergies - Dr. Kinyó Ágnes
 • 11. Upper airway allergies - Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • 12. Therappeutic possibilities - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Abbas: Cellular and Molecular Immunology

Saját oktatási anyag

www.immbio.hu - The web site of the department will show the actual lecture materials.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói