Immunpathológia 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Németh Péter János

  egyetemi tanár,
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-IM1-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-IMF-T teljesített , OFP-PO1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

Bevezetés az immunológiai betegségek kóroktatába. Az autoimmun betegségek, a veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok, a daganat immunológia és a szerv transzplantációk immunológiai kérdéseinek interaktív megbeszélése. Különböző immunológiai eredetű kóros állapotok kliniko-patológiai elemzése. A jelenlegi bio-terápiás lehetőségek áttekintése, a terápiás monoklonális ellenanyagok és tumor vakcinák alkalmazásának perspektívái.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Németh Péter János
 • 2. Immunpatológiai alapjelenségek - Dr. Németh Péter János
 • 3. Allergia - Dr. Németh Péter János
 • 4. Immunmechanizmusok az allergiában - Dr. Németh Péter János
 • 5. Terápiás lehetőségek az allergiában - Dr. Németh Péter János
 • 6. Ebola vírus infekció immunológiai vonatkozásai - Dr. Németh Péter János
 • 7. Ebola vírus infekció immunológiája - Dr. Németh Péter János
 • 8. Immunválasz a vírusokkal szemben - Dr. Németh Péter János
 • 9. Vírus fertőzések immunmechanizmusai - Dr. Németh Péter János
 • 10. Tumor immunológia - Dr. Németh Péter János
 • 11. Tumor immunológia - Dr. Németh Péter János
 • 12. Rosszindulatú daganatok immunterápiája - Dr. Németh Péter János
 • 13. Rosszindulatú daganatok immunterápiája - Dr. Németh Péter János
 • 14. Oncolythikus vírusok - Dr. Németh Péter János
 • 15. Oncolythikus vírusok terápiás alkalmazása - Dr. Németh Péter János
 • 16. Szervtranszplantáció immunológiai vonatkozásai - Dr. Németh Péter János
 • 17. Szervtranszplantáció immunológiai vonatkozásai - Dr. Németh Péter János
 • 18. Poszttranszplantációs daganatok immunológiája - Dr. Németh Péter János
 • 19. Poszttranszplantációs daganatok immunológiája - Dr. Németh Péter János
 • 20. Veleszületett immunhiányos állapotok - Dr. Németh Péter János
 • 21. Veleszületett immunhiányos állapotok - Dr. Németh Péter János
 • 22. Szerzett immunhiányos állapotok - Dr. Németh Péter János
 • 23. Vakcinálás immunológiája - Böröcz Katalin
 • 24. Immunmoduláció alap mechanizmusai - Dr. Németh Péter János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Lásd: www.immbio.hu

Ajánlott irodalom

Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology
Janis Kuby: Immunology
Jan Klein: Immunology

A félév elfogadásának feltételei

Aktív részvétel az előadásokon. Maximális hiányzás 4 óra.

Félévközi ellenőrzések

nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Lásd: www.immbio.hu

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói