Vizsgajelentkezés feltételei

  • vizsgalapra FELjelentkezni a vizsga napját megelőző munkanap reggel 9 óráig lehet

  • vizsgalapról LEjelentkezni a vizsga napját megelőző MÁSODIK munkanap reggel 9 óráig lehet

  • egy hallgató egy tárgyból egy időpontban egy érvényes vizsgajelentkezéssel rendelkezhet

  • B vagy C vizsgalehetőségre akkor tud a hallgató feljelentkezni Neptunban, ha az előző vizsgalehetőségre a vizsgáztató tanszék az érdemjegyet vagy a meg nem jelenés tényét a Neptunban rögzítette

  • ugyanazon tárgyon (félévtől függetlenül) tett 3. és további vizsgára való jelentkezés feltétele az IV díj kiírása és befizetése Neptunban