Vizsgalehetőségek

 • a hallgató minden vizsgára vagy szigorlatra végződő tantárgyból 3 vizsgalehetőséggel élhet az adott félévben: A, B és C vizsga (vizsga, javítóvizsga, ismételt javítóvizsga)

 • a tanulmányaikat 2012/2013. tanévben és azt követően megkezdő hallgatók esetében elbocsátásra kerül sor, ha azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt

 • értékemelő vizsga: aki már legalább elégséges érdemjegyet szerzett (kivéve ha azt az augusztusi előrehozott vizsgaidőszakban szerezte), az adott vizsgaidőszakon belül egy alkalommal megkísérelheti a jegy javítását (B vagy C vagy esetleg D vizsgalehetőségét elhasználva)

  • Az értékemelő vizsga során az előzőhöz képest rosszabb értékelés (akár elégtelen) is születhet!

  • értékemelő vizsgára az utolsó héten kizárólag a Tanulmányi Hivatal munkatársain keresztül tudnak jelentkezni!

  • A szigorló éven értékemelő vizsga nem tehető. Szigorló éves vizsgaidőpontra csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akik nem szereztek legalább elégséges eredményt a tárgyból! 

 • dékáni vizsga lehetősége a dékáni méltányosság esete, a dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során egyszer vehető csak igénybe 

  • dékáni vizsgára Neptun kérvény segítségével csak a megadott vizsgahelyek egyikére lehet jelentkezni, létszámkorláton felül vagy egyéb időpontra nem

  • dékáni vizsga is kizárólag a vizsgaidőszakban tehető!

 • a vizsgaidőszak optimális beosztása minden hallgató saját felelőssége!