Szorgalmi időszak vége

  • megajánlott jegyek: a tantárgyfelelős megállapíthat megajánlott jegyet, amelyet rögzít a Neptunban, és amelyet a hallgatónak el kell fogadnia vagy el kell utasítania

  • amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató elfogadja, vizsgára nem tud jelentkezni

  • a megajánlott jegy elfogadására a vizsgaidőszak 6. hetének végéig van lehetőség

  • félévközi jegyeket a tantárgyfelelős rögzíti a Neptunban a vizsgaidőszak 2. hét végéig

  • a megtagadott aláírás tényét a tantárgyfelelős a Neptunban rögzíti (Aláírás = letiltva bejegyzés a kurzusnál), melyről a hallgató Neptun üzenetet kap, egyúttal a már esetleg meglévő vizsgajelentkezése törlődik adott tárgyból, és további vizsgaidőpontra nem jelentkezhet, ill. félévközi jegy esetén érdemjegyet nem szerezhet