Vizsgadíjak

  • harmadik és további vizsga díja: magyar programon 3500,- Ft, a hallgatónak kell a kivetést elkészítenie a Neptunban és online befizetni azt a 3. ill. további vizsgára jelentkezés ELŐTT

  • FIGYELEM! ebben az értelemben a 3. és további vizsga nem az adott félévre értendő, hanem adott tantervi egységre vonatkozóan az összes kurzusfelvétel során beregisztrált vizsgák számítanak!

  • vizsgán történő igazolatlan meg nem jelenésért 5000,- Ft pótdíjat kell fizetni, amelyet a a félév utolsó napját követő 20 napon belül a Központi Tanulmányi Iroda vet ki a Neptunban; Az általános orvos szakos hallgatók szigorló évének őszi félévét a kiírások készítésekor nem kell figyelembe venni. Azon hallgatók esetében, akik adott félévben ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy vettek részt szakmai gyakorlaton, a tavaszi félévre vonatkozó kiírás november 20- ig, az őszi félévre vonatkozó kiírás április 20-ig történik meg